vrijheid van menings uiting aan banden door internet cesuur en vervolging

Als onze apostelen,boodschappers en Messias  nu zouden leven en moderne mensen waren  zouden zij dan email bommen willen versturen voor het verkonden van hun geloof ipv echte bommen.Wat als Paulus en consorten of de  zij geprezen  verlosser nu zou leven. zijn boodschap mag  niet verkondigd worden aan een internetmassa omdat deze haaks staan op de opvattingen van de huidige junta namelijk het ons laten inzien dat we een beter leven moeten gaan leiden. sociale media is het instrument  van onze toezichthouders voor  het meten van de stemming onder het volk. Chatrooms worden bewaakt, tweets  worden gemanipuleerd en gemonitord omdat mensen  daar willen afspreken. Dus wordt je bespioneerd omdat  een groep mensen samen een gedachte hebben en daarover wil praten of wil laten zien ongeacht of je op een hooligans portal zit of gezellig zit te face-booken. Dank digitale post zijn er geen geheimen meer alleen nog niet ontdekte schatten aan informatie welk je privacy gevoelig kan treffen als big brother jouw burger service nummer  is gaan koppelen aan je complete digitale aanwezigheid als mede je complete betalingsverkeer. Demonstraties mogen niet doorgaan omdat er geen politie beschikbaar is Maar is dat een probleem van de demonstranten of faalt het openbaarbestuur. zorg voor genoeg politie want ik wil mijn mening kwijt en jullie boycotten mijn grondrecht. Er is al de internet rechter welk oordeel velt aan de hand van jouw digitale bio fingerprint of je een vreedzaam mens bent of een activist voor mensenrechten.En dit danken wij het staats terrorisme want echte terroristen vindt je momenteel alleen in regeringen of voorstanden.  Focussen op de roots van het woord samenleving  ipv van mensen wantrouwen en laten sterven wegen geld geloof of afkomst.Alle boodschappers  geven ons de boodschap  mee van vreedzaam samenzijn en respect voor elkaars geloof. 99 procent van alle aard bewoners  kunnen met elkaar leven dus welke macht geven wij  onze bischoppen Mullahs en andere obscuranten als  regeringshoofden en bankiers.

Advertenties

3D printer , een volgende stap in onze evolutie of ondergang der Homo sapiens

Nieuws bericht via de verboden zender Anomynous. 04-06-2023 het is studenten uit Leiden gelukt om de gegevens van een lichaamsscan te gebruiken voor het aansturen van de 4de generatie 3d printers met als resultaat de eerste uitgeprinte copy van een 30 jarige blanke man van  Nederlandse komaf. Door de toepassing van gentechnologie en extern aansturen van zijn bewustzijn is dit schepsel immuum voor genetisch gemanipuleerd voedsel en zijn zijn behoeften gering kortom de ideale burger. De opvoeding zal plaatsvinden onder staatstoezicht. De studenten melden verder dat zij volgende maand een copy van een 26 jarige blanke vrouw willen uit printen. De leider van het project Adam & Eve  Doctor Teeven bedankt nogmaals de financiele steun zijdens de industrie en spreekt uit dat  binnen 2 jaar  de eerste productie lijn opstart. Fantasie of toch het einde van onze schepping.

koning van Nederland versus lid bilderberg groep

Om als koning van de Nederlandse samenleving jaarlijks een toelage te krijgen zal het nobel zijn ook onze belangen te dienen.Als prominent lid binnen de Bilderberg groep is het noodzaak zich goed te houden met de grootmachten van het geld de illuminati welk veronderstelde doel het is, het creëren van een nieuwe wereld orde met daarin de macht aan een kleine groep met de verenigde naties als machts instrument. Deze vrienden groep staat niet bekend om  zijn zorg omtrent het welzijn van de samenleving.Dit belangen conflict is niet naar voren gehaald bij het aanstellen van onze koninklijke volks vertegenwoordiger en ik hoor of lees ook geen vraagstelling vanuit de media omtrent dit toch dubieuze geval. Het is mij  als burger en Nederlander dan ook een raadsel dat wij het volk een koning hebben met als persoonlijk doel het afschaffen van ons koninkrijk . Dit is een gevaar voor onze staat en zou onderzocht moten worden door een officier van justitie want dit lijkt op werken met een verborgen agenda. Wie dit leest en mij een fantast vindt die daag ik uit mij een antwoordt te geven waaruit onze koning zijn onschuld blijkt.

Nationale protest dag 2013

Om gehoord te worden in deze kakafonie van geluiden die de wereld politiek veroorzaakt is timing en planning van uiterst belang.Als elke stem wordt aangesproken op het juiste moment een schreeuw van protest te ontwikkelen kunnen wij wat betekenen voor zij die hun stem reeds hebben verloren.Deze opbouw van het samenvoegen van stemmen en het laten weerklinken van onze ontzetting zal dan ook zaterdag 01-06 2013  zijn eerste vruchten moet afwerpen en ook al zal de afhankelijke media dit ondermijnen het collectief zal winnen.

Monsanto, gif voor de aARDE

Het werk van god of natuur naargelang overtuiging wordt opgeëist door aandeelhouders. Als voor zaaigoed een registratie geldt is een verdere stap gezet in het begunstigen van monopolist Monsanto.Dit bedrijf bezit door wereldwijd zaaigoed aanbieders in te lijven 70 % van alle zaaigoed patentrechten. Miljoenen vrije boeren verdwijnen en pure winst voor aandeelhouders is eerste prioriteit met 1,9% BTW wereldwijd. Geen enkele nationale of internationale toezichthouder grijpt in zie besluit Europese commissie. Maar dit bedrijf heeft zijn schaduw zijde; Aan het door “Round up” producten verontreinigd grondwater bezwijken vele boeren wereldwijd . Indiaas gehele katoengewas sector is getroffen en onder controle gebracht, de prijs van zaad verviervoudigd en de schulden van  katoenbouwers geëxplodeerd  binnen 8 jaar !!.In Amerika worden “boeren” vervolgd omdat zij  “verkeerd” zaad gebruiken of in bezit hebben. Monsanto is ook producent van genetisch gemanipuleerd zaad  waarvan  onderzoekresultaten door velen in twijfel worden getrokken. Laat daarom je stem horen en stop deze overname.

verkeers boetes

Als je een boete bedrag van 200 Euro neemt en de zwaarte van dit vergrijp  laat gelden voor verschillende beroeps groepen kan de strafmaat aanmerkelijke verschillen oproepen.Wat voor een productie medewerker 3 dagen arbeid betekent  kan voor de manager een halve dag arbeid betekenen waardoor de zwaarte van vergrijp verschillend wordt beoordeeld  en ondervonden.Omdat handhaving  winstgevend  is en de winst in de staatskas verdwijnt zou het zinvoller zijn boetes te koppelen aan het Brutto maandloon  zodat boetes evenredig  aan inkomen  de veroorzaker raken want een boete van 200 euro is peanuts als je veel heb maar desastreus als je weinig hebt.