consument moet besteden zegt Rutte

Onze premier  Rutte  vindt dat wij de consument ons geld moeten besteden zodat we de economie opgang helpen.hier mijn belasting voorstel; geef elk sofi nummer een plafond van 200.000 euro aan liquide middelen. Elk bedrag wat boven dit plafond komt dient in de economie te worden besteed omdat geld nu eenmaal  het bloed is van het financiële systeem. Solide investeringen met een klein kapitaal  zullen bijdragen aan een stabiele markt zodat de rijkdommen van het land redelijk democratisch en humaan zijn verdeeld . Een land waar ieder goed mag en kan leven van wat wij gezamenlijk verdienen. De kapitaal wolven zullen ons land verlaten in hun honger naar geld en succes en laat dat nu net wenselijk zijn.

Advertenties

finance terrorism in Holland

The state must save and shrink its spending.
Tax evasion and embezzling cost us Citizens of Netherlands over 20 billion each year.With which justify the big players in the money circus are  not addressed, they may tens of billions each year our country locks without payment of taxes. We in the Netherlands must surrender our privacy to stop  religious terrorism and give it quite a lot of money on it. As a citizen I give more value to my tax remittance and my spending than the monstrosity religious terrorism. Why not 100 million made ​​available and severe penalties for those finance terrorists. Proceeds will hundredfold and deterrent to this underworld practice.Lett us this small select unscrupulous finance terrorcel address and get  their freedom and money to pay for their vulture and macht.Met blood money income Netherlands can remediate health and every good citizen will benefit from it.

We create a better world?

Er gaat veel veranderen. Ik denk dat onze kinderen en kleinkinderen over 50 jaar onderling zullen fluisteren dat opa niet helemaal gek was.Burgers worden 24 /7 356 dagen  per jaar gecontroleerd,gemonitord en gevolgd,Wie tracht te ontsnappen aan deze big brother waanzin omdat hij of zij een eigen ik is met een eigen identiteit  zonder nummer word als gevaar betracht opgesloten of onder toezicht geplaatst.Wij schapen, waar honderden jaren van oorlog is gevoerd om vrijheid is er dan vrede in gevangenschap en mondiale entertainment om ons dom te houden. Globale voedsel giganten en frisdrank producenten pompen ons vol met middelen welk verslaving  en vergiftiging verschijnselen oproepen en tot massale sterfte zal leiden.Vanwege de overbevolkings problematiek zal er geen ingrijpen zijn want er is de doelstelling dat men op een vreedzame wijze de massa wil afbouwen tot een geïdealiseerde 1,2 miljard bewoners.Genetisch aangepaste pseuso burgers zullen door 3d printers  in productie processen geboren worden.Deze productie eenheden zullen voorzien in de consumenten gedrag voor de overgebleven mens.We musst stop this awesome error we are willing to make .  Create your creatifity and find the human inside.

Finance-terrorisme

De staat moet sparen en krimpen in zijn uitgaven.

Belasting ontduiking en wegsluizen kost ons Burgers van Nederland 20 miljard per jaar.Met welke rechtvaardiging worden de grote spelers in het geld hokuspokus niet  aangepakt ,mogen zij  tientallen miljarden per jaar door ons land sluizen zonder afdracht aan belastingen. Wij in Nederland moeten onze privacy  inleveren om terroristen te stoppen en geven daar heel heel veel geld aan uit. Als burger geef ik meer waarde aan  mijn  belasting afdracht en mijn uitgaven dan om het gedrocht terrorisme. Waarom wordt er niet 100 miljoen beschikbaar gesteld en heftige boetes  voor  deze  finance-terroristen . De opbrengst zal het honderdvoudige zijn en afschrikkend werken naar deze onderwereld praktijken.Laat ons deze kleine selecte gewetenloze finance-terrorcel  aanpakken en hun het bloedgeld laten betalen voor hun gier naar geld en macht.Met de inkomsten kan Nederland zich gezond saneren en iedere  brave burger zal er baat bij hebben.

Zeepblaas Pensioen

tekst is eerder gepubliceerd

Als je sinds je 15e werkt en vanaf je 20e bijdraagt aan het kassen van de
pensioenfondsen en je gaat al uit van de fictie van een kapitaaldekking dan
zou je er toch vanuit mogen gaan dat je redelijk wat hebt gespaard, zeker
met de rente op rente die op mijn spaarcenten is verkregen in de goede jaren
80 en 90 (goede jaren in de zin van een mooie rentevoet)
Het stoort dan enorm als een jonge huppelkut drs. in communicatief kleien en
creatief werken met kurk van net 24 lentes bij Pauw en Witteman komt
uitleggen dat ik met mijn geld solidair moet zijn met de jongeren. Waarom?
hebben zij niet genoeg tijd om zelf te sparen voor hun oude dag? Of moeten
van mijn spaarcenten ook nog dikke bonussen aan de bestuurders van mijn
pensioenfonds worden betaald? Mag een minister van Financiën zo maar een
miljardengreep doen in mijn spaarpot om het begrotingstekort te verlagen,
gelijk vriend Onno Ruding van het Christen Democratisch Appel deed? Wat is
er gebeurd met mijn jarenlange ¤ 540 per maand bijdrage ten behoeve van MIJN
VUT? Desgevraagd aan de Buitenland commissie van het Nederlandse parlement
wist de heer Timmermans in het bijzijn van een Rijks-scharrelvarken mij te
vertellen, dat gaat de kamer met de vakbonden beslissen. Alsof ik met mijn
schoenmaker ga beslissen wat we gaan doen met zijn spaargeld en huisje in
het Limburgse.
In gewoon Nederlands zou ik dat struikroverij willen noemen.
Gelet op het beleid van de dame die ik als vleesgeworden domheid betitel, de
minister van VWS, zou ik graag een pil van Drion willen hebben. Dan kan ik
zelf op het moment dat ik vind dat ik genoeg ben uitgeperst er gewoon
uitstappen. Mij zal jammergenoeg niets anders overblijven als dat wat de
laatste zin is uit Titaantjes: Hij stapte van de brug en uit het leven.
En ik ben het hartstikke moe om telkens dat geouwehoer over die
vergrijzing aan te moeten horen waarmee men ons regelmatig een schuldgevoel
aan probeert te praten omdat we ueberhaupt nog het lef hebben om zo lang te
leven; vooral de overheid maakt hier graag gebruik van maar die vergeten dat
deze grijze horde destijds, na de tweede wereldoorlog, de kar uit de blubber
heeft getrokken om voor hen weer vrije baan te maken. Ik heb geen dank nodig
maar ik zou een beetje meer respect voor mijn grijze kop wel op prijs
stellen.
Groetjes en nog menig jaartje in een goede gezondheid toegewenst.

we love Fakehooked

Deel 1

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft een eigen afdeling die social media als Twitter, Hyves en Facebook doorspit op interessante, ondermijnende en staatsgevaarlijke berichten. Volgens sommige onderzoekers worden er vijf miljoen tweets per dag gecontroleerd.
Wayne Madsen, onderzoeksjournalist en expert op het gebied van Amerikaanse inlichtingendiensten zegt dat mensen die intensief gebruik maken van social media in feite de CIA een handje helpen met het verkrijgen van informatie. Via allerlei tweets kan de CIA het IP-adres achterhalen en daarmee de persoon die de berichten op Twitter heeft gezet.

Madsen sprak onlangs voor de Russische televisie: “Als de geheime diensten één persoon in de gaten willen houden, zien ze tegelijkertijd wie alle contacten zijn van deze persoon. Via relationele databases die volgens bepaalde algoritmes te werk gaan, komen de diensten erachter hoe het netwerk van de betreffende persoon eruit ziet, hoe hij of zij denkt en wat voor godsdienstige denkbeelden hij of zij heeft. De CIA en de FBI kwamen destijds na het Watergate schandaal met deze praktijken in de problemen. De FBI mocht toen niet eens krantenartikelen over iemand verzamelen. Daar was toen een reden voor en daar zou ook nu een reden voor moeten zijn. Alleen als er criminele zaken in het geding zijn, kan de overheid optreden, maar dat is in de meeste gevallen niet zo.”

Wel is het zo dat mensen er vrijwillig voor kiezen om hun hele hebben en houden op sociale media te zetten, zodat de autoriteiten dit kunnen zien. Volgens Madsen komt dat doordat mensen tegenwoordig geen enkel besef van privacy meer hebben. “De beste manier om je hiervan te onttrekken is gewoon niet mee te doen met allerlei social network sites. Met name een network site als ‘Linked-In’ is zeer interessant voor de CIA, omdat hier voornamelijk hoger geschoolden, zakenmensen en bedrijven zich laten registreren. Het gaat hier dan om ‘open source collection’”.

Volgens Madsen is het gevaarlijkste aspect van social media het feit dat mensen zich uiten over politieke acties waar ze aan mee willen doen. Als ze dat doen komen ze op lijsten of in de databases van de FBI en de CIA terecht, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. En deze informatie kan later weer tegen hen gebruikt worden. “De eerst volgende keer als ze op een vliegveld komen, zullen ze ter zijde genomen worden als zijnde een veiligheidsrisico, omdat de regering bepaald heeft wie een dreiging vormt en wie niet. Dat bepalen die mensen niet, dat bepaalt de regering”.

Hoewel er allerlei tips op het internet staan inzake privacybescherming en hoe je je profiel kunt afschermen, gelden deze maatregelen voornamelijk de privacy die de gebruiker hanteert ten opzichte van andere gebruikers op een social network site. Het zegt helemaal niets over de informatie die Facebook zelf in handen krijgt van deelnemers die zich op Facebook of op een andere social network site geregistreerd hebben. Wat mensen in hun achteloosheid op het internet zetten, grenst aan het onwaarschijnlijke. Elk intiem detail over het dagelijkse leven wordt met duizenden gedeeld. Foto’s, politieke voorkeuren, opleidingen, ziektegeschiedenissen, eerdere banen, hobby’s, lidmaatschappen, boeken die men gelezen heeft, de dagelijks agenda, uit de hand gelopen party’s, sexuele voorkeuren, relaties met andere vrienden, alles kom je tegen. Er zijn mensen die van dag tot dag melden waar en hoe lang ze ergens verblijven. De CIA zou kan zo weken achtereen de gangen van een enkel individu nagaan. Veel mensen kondigen zelfs van te voren al aan waar ze naar toegaan. Het kan niet beter voor de CIA. De enige zorg die de CIA heeft, is dat mensen overgaan naar een andere social media site zoals het Chinese Wanbee. Wanbee vraagt heel uitdagend aan nieuwe leden of ze misschien ‘een staatsgeheim’ hebben.

Het probleem is dat de huidige generatie jongeren geen enkele feeling meer heeft met privacy. In de ‘Privacy Policy’ en de ‘Terms of Service’ die Facebook hanteert, blijkt wel degelijk dat iedereen die zich laat registeren op een social media site nauwelijks enige privacy bezit. Maar niemand leest die. Facebook is voortdurend bezig om de grenzen die er nog bestaan, op te rekken. Afspraken die Facebook in het verleden met deelnemers heeft gemaakt, zijn massaal geschonden. Veel informatie en voorwaarden wordt bewust onduidelijk gehouden. En een eenmaal aangemaakt profiel opzeggen is vrijwel onmogelijk. Zelfs als je het ingewikkelde opzegproces hebt doorlopen, blijft de informatie gewoon ergens opgeslagen. Dit geldt voor alle sociale media.

“Alles wordt in werking gesteld om je maar informatie te laten delen. (…) Je wordt verleid om informatie te geven over een periode dat je nog niet op Facebook zat. Je wordt telkens verleid om van alles aan te klikken en toe te voegen aan het sociale netwerk en dat is puur omdat met meer gegevens Facebook meer waard is. Bovendien heeft Facebook uitgebreide connecties met bedrijven die geïnteresseerd zijn in dit soort informatie. Voor adverteerders en marketingbedrijven zijn deze netwerken ware paradijzen”, aldus Bits of Freedom. Maar ook verzekeraars, belastingdiensten, arbeidsinspectie en werkgevers, zeker als je er zelf voor kiest dat iedereen mee mag gluren naar jouw profiel, varen er wel bij. Doelgericht adverteren is nog nooit zo gemakkelijk geweest.

Inmiddels zijn er in Nederland elf miljoen mensen actief op een social network, dat is 96% van alle internetters. En al deze informatie kan worden verkocht en doorverhandeld. Veel geld is door bij voorbeeld het Amerikaanse bedrijf Accel in Facebook gestopt. De topman van Accel was James Breyer die goede connecties had met Gilman Louie, topman van In-Q-tel, een bedrijf dat door de CIA in 1999 werd opgericht met als enige doel de CIA van de laatste snufjes op het gebied van informatie- en communicatietechnologie te voorzien. Maar deze James Breyer had ook nauwe contacten met de Amerikaanse defensie industrie, het Pentagon en het Information Awareness Office, een orgaan dat alle mogelijke info over burgers verzamelt met het doel het ‘terrorisme te bestrijden’. Het is in 2002 opgericht door DARPA, een onderzoekstak van het Pentagon. Ook zijn er indirect lijnen die van Facebook naar de CIA lopen. Volgens rapporten van het Amerikaanse Homeland Security haalt de CIA de meest relevante informatie van Facebook, sinds het in 2004 werd opgericht. Voormalig vice-voorzitter van de CIA Christopher Sartinsky zei enkele jaren geleden over het gratis verkrijgen van al deze informatie: ‘truly a dream come true for the CIA’. Het is niet zo dat de CIA Facebook kan dwingen om informatie te geven. Het zit veel simpeler in elkaar. Er zitten in de systemen van Facebook interfaces ingebouwd met de computersystemen van de CIA. De servers van Facebook staan grotendeels in de Verenigde Staten en die zijn toegankelijk voor de CIA.

Facebook oprichter Marc Zuckerberg verklaarde ooit: “Facebook is the single most powerful tool for population control ever created”. Julien Assange van Wikileaks noemde het Facebook “de meest verbijsterende spionagemachine die ooit is uitgevonden. Het is de meest omvattende database met gegevens over mensen”. Inmiddels zijn er bijna een miljard mensen wereldwijd actief, alleen al op Facebook.

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en inmiddels kan je in steeds toenemende mate geen gebruik meer maken van bepaalde sites als je je niet eerst bij Facebook registreert. Facebook als digitale Big Brother?

Deel 2

Facebook heeft tientallen miljoenen gebruikers wereldwijd, is de moeite waard miljarden dollars en, indien internet bronnen moeten worden geloofd, werd gestart door de CIA.

De social networking fenomeen begon als een manier om Amerikaanse studenten in contact te blijven. Het wordt snel inhaalslag met MySpace, en heeft anderen zoals Bebo achtergelaten in zijn kielzog.

Maar er is een donkere kant aan het succesverhaal dat is al verspreiden over de blogosfeer. Een complexe maar klinken Big Brother-achtige complottheorie die Facebook koppelt aan de CIA en het Amerikaanse ministerie van Defensie.

De CIA is, hoewel, met behulp van een Facebook-groep om personeel te werven voor haar zeer sexy klinkende National Clandestiene Dienst.

Het controleren van de job advertenties
vereist een Facebook-login, dus als je nog niet toegetreden tot de site – of zijn bang dat CIA spionnen zal beginnen na je thuis van werk-check ze uit op het agentschap eigen site .

Het verhaal begint zodra Facebook oprichter Mark Zuckerberg had gelanceerd, na de slaapzaal drama dat wordt geleid tot de huidige rechtszaak .

Eerste ronde van venture capital financiering ($ US500, 000) facebook kwam van voormalig Paypal CEO Peter Thiel. Auteur van anti-multiculturele tome ‘The Diversity Myth’, hij is ook in het bestuur van de radicale conservatieve groep VanguardPAC.

De tweede ronde van financiering in Facebook ($ US12.7 miljoen) kwam uit venture capital firma Accel Partners. Zijn manager James Breyer was vroeger voorzitter van de National Venture Capital Association, en geserveerd op het bord met Gilman Louie, CEO van In-Q-Tel, een venture capital firma opgericht door de Central Intelligence Agency in 1999. Een van het bedrijf belangrijke gebieden van expertise zijn in “data mining technieken”.

Breyer ook geserveerd op het bord van de R & D-bedrijf BBN Technologies, dat was een van die bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de opkomst van het internet.

Dr. Anita Jones bij het bedrijf, waarvan opgenomen Gilman Louie. Ze had ook geserveerd op het In-Q-Tel’s raad van bestuur, en was directeur van Research and Engineering Defensie voor het Amerikaanse ministerie van Defensie geweest.

Ze was ook een adviseur van de minister van Defensie en het toezicht op de Defensie Advanced Research Projects Agency (DARPA), dat verantwoordelijk is voor high-tech, high-end ontwikkeling.

Het was toen een journalist tilde het deksel op de DARPA
Information Awareness Office
dat het publiek begon te bezorgdheid te tonen aan zijn informatie mijnbouwprojecten.

Wikipedia’s IAO pagina zegt: “de IAO heeft de gestelde missie om zo veel mogelijk informatie over iedereen te verzamelen, op een centrale locatie, voor een gemakkelijke inzage van de Verenigde Staten de overheid, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) internet-activiteit, credit card aankoop geschiedenissen , vliegticket koopt, autoverhuur, medische dossiers, educatieve transcripten, rijbewijzen, rekeningen van nutsbedrijven, belastingaangiften, en alle andere beschikbare gegevens. “.

Niet verrassend, de terugslag van civiele libertariërs geleid tot een Congres onderzoek naar de activiteit van DARPA, het Information Awareness Office verloor haar financiering.

Nu het internet complotdenkers citeert Facebook als de IAO het nieuwe masker.

Delen van de IAO de technologie round-up opgenomen ‘menselijke netwerkanalyse en gedrag modelbouw motoren’, dat Facebook’s enorme volume van keurig-gerichte gegevensverzameling maakt.

Facebook’s eigen Gebruikersvoorwaarden staat: “door het plaatsen Lid content naar elk deel van de website, u verleent automatisch, en u vertegenwoordigt en rechtvaardigt dat u het recht hebt te verlenen, naar facebook een onherroepelijke, eeuwige, niet-exclusieve, overdraagbare, volledig betaalde, wereldwijd vergunning aan gebruik, exemplaar, voert, vertoning, herformatteren, te vertalen, uittreksel en dergelijke informatie en inhoud te verspreiden en om de afgeleide werken van, of incorpoate bereiden in andere werken, dergelijke informatie en inhoud, en te verlenen en te machtigen sublicenties van het voorgaande.

En in zijn even interessant privacybeleid : “Facebook kunnen ook informatie over u te verzamelen van andere bronnen, zoals kranten, blogs, instant messaging-diensten, en andere gebruikers van de Facebook-dienst door de werking van de dienst (bijv. foto-tags) in Om u te voorzien van meer nuttige informatie en een meer persoonlijke ervaring. Door het gebruik van Facebook, stemt u in met uw persoonlijke gegevens overgebracht naar en verwerkt in de Verenigde Staten. ”

Wordt de CIA echt impuls en de financiering achter het monster groei van dit jaar de grootste dot com succesverhaal? Misschien alleen de mannen met de mooie pakken en oorstukjes kunnen beantwoorden