Geplaatst op

Bitcoins

Justitie in Amerika onderzoekt witwaspraktijken bitcoins en overweegt passende wetgeving om online munt te controleren.Dat de Dollar gebruikt wordt voor witwas praktijken,oorlogvoering,massamoord alsmede drugsgerelateerde delicten is gunstig,algemeen bekend en geen reden tot ophef, 

Nu echter Bitcoin  een alternatief wordt, zijn de eigenaren van de dollar die hun monopolie positie wensen te behouden woedend.Hoe bizar is het dan dat de eigenaar van de dollar namelijk een groep prive bankiers die zich gebundeld hebben in de federale bank  geen enkele verantwoording hoeft af te leggen aan de Amerikaanse regering tevens tegelijk de  belangrijkste partner van het IMF  welk het fenomeen Dollar wereldwijd beheert.

Te stellen,het corrupte mondiale monetaire stelsel heeft angst voor bitcoins gaat nog wat te ver maar dat er een mondiale waarde eenheid ontstaat op het internet  waarover banken geen gezag of invloed hebben doet mij hoop geven dat het monetaire systeem waarin bezit is gebaseerd op schuld een spoedig einde zal vinden.

Banken zijn de vijand van het vrije volk zei thomas Jefferson reeds  in 1776

en voor onze vrienden in Engelstalige landen

 

Justice in America examines money laundering bitcoins and considering appropriate legislation to check online currency.That the Dollar is used for money laundering practices, warfare, mass murder and drug-related offences is conveniently, commonly known and no need to fuss, however, an alternative is Bitcoin, when are the owners of the dollar that want to retain their monopoly position furious.How bizarre is it that the owner of the dollar: a group of private bankers who have bundled themselves in the Federal bank no accountable to the US Government at the same time also the main partner of the IMF which manages the phenomenon dollars worldwide., The corrupted world monetary system has fear of bitcoins goes a little too far but that there is a global value unit arises on the internet about which banks have no authority or influence does give me hope that the monetary system in which possession is based on debt will find an end soon. Banks are the enemy of het vrije volk said thomas Jefferson already in1776

 

Duitstalige

Justiz in Amerika untersucht Geldwäsche Bitcoins unter Berücksichtigung der entsprechenden Rechtsvorschriften, Dass der Dollar dient für Geldwäsche Praktiken, Krieg, Massenmord und drogenbedingte Straftaten ist bequem, allgemein bekannt und erregt keine Aufregung, aber jetzt wo Bitcoin eine Alternative ist, sind die Besitzer des Dollars, die ihre Monopolstellung behalten wollen wutend.Wie bizarr, der Besitzer des Dollars: eine Gruppe von Privatbankiers, die sich gebündelt haben  in der Amerikanische Bundesbank ohne  gezetsliche handhabung seitens der  der US-Regierung  der zur gleichen Zeit auch den wichtigsten Partner des IWF ist das weltweite Phänomen-Dollar verwaltet.
Das Die beschädigte Weltwährungssystem  Angst hat vor Bitcoins geht ein wenig zu weit, aber das es eine globale Wert Einheit im Internet gibt über die Banken keine Autorität haben oder Einfluss gibt mir Hoffnung, dass das Währungssystem, in dem Besitz auf Schulden basiert ist , bald ein Ende finden wird.
Banken sind der Feind des freies volkes  sagte Thomas Jefferson bereits im Jahr 1776

Advertenties

Over Obscura66

just a regular person with common interest.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s