Opstelten over veiligheid In Nederigland

Als het aan Opstelten ligt krijg de bevoegdheid  van stad en gemeenteraden een beperking opgelegd waar het gaat om inspraak omtrent het aanwijzen van camera observatie punten. De raad mag daarna alleen nog maar gebieden aanwijzen.De uiteindelijke plaatsing wordt door de burgemeester bepaald en laat deze persoon nu net niet door ons zijn gekozen maar  door de gunst van de landelijke politiek.

Lokale overheden worden door deze wetwijziging uitgeschakeld in hun bevoegdheid tot zeggenschap waardoor het grondwettelijke recht op individuele privacy  niet langer via gekozen volks vertegenwoordigers wordt gewaarborgd. De landelijke politiek komt de burger steeds dichter aan de kraag te zitten.

Hij geeft verder aan met een wetsvoorstel te komen dat binnen twee weken een besluit  moet komen omtrent het  verder vervolgen van een aangifte .

Dit voorstel  houd in dat  iedere aangifte na twee weken de prullenbak ingaat of er vindt verder onderzoek plaats. Met de huidige bezettings graad aan rechercheurs  mag je ergste vrezen qua kwaliteit van vooronderzoek.

Opstelten is tevens van mening dat de wens tot dialoog zijdens 20 gemeenten met een vertegenwoordiging van meer dan 1 miljoen burgers volstrekt onnozel is omdat er absoluut geen  gehoor  is voor wensen vanuit de lokale politiek en dat hij dit volkomen in orde vindt. Dat landelijke politiek zich uitlaat over lokale beslissingen is dan wel een paradox.

Wat zijn wens beeld aangaat  omtrent de komende 10 jaar  aan drone inzet  is zeer duidelijk , opsporen van criminelen en streng controleren op ongehoorzaamheid.

Dat de thema’s dijkbewaking en rampen begeleiden  niet voorkomen in zijn wens beeld mag twijfel oproepen  want juist deze thema’s zijn  eerstgenoemden argumenten die zijn ministerie openbaar maak bij hun propaganda teksten die zij ons laten lezen en horen in landelijke en regionale media .

Burgerwachten die controle uitvoeren in hun buurtschap en afwijkingen en vreemde gedragingen melden aan politie en andere diensten is een gevoelig thema welk Opstelten sterk promoot.Een  gevoel van veiligheid zal het ons volk geven maar de recente geschiedenis leert ons dat totale uberwachung de volgende stap is naar totale veiligheid. Alle voormalige  en huidige veiligheidsdiensten van dictators,regime’s of junta’s hadden het wensbeeld van totale controle en met de stap naar buurtwachten en de massale inzet van drones zijn we deze wens een grote stap dichter benaderd maar wie dient deze veiligheid, ons het volk of de staat die democratie onderdrukt.

Doe er je ding mee maar dit is mijn inzicht na twee uur naar Dhr Opstelten te hebben geluisterd en te hebben gesproken in dialoog.

Advertenties