Anonymous shows Illuminati 2014 The New World Order – YouTube

jaja allemaal onzin natuurlijk maar leuk om naar te kijken vooral als op het einde de clou komt. Die sukkels weten toch echt niet waar het om gaat . Nee ik geloof in onze  regering die zullen daar vast niet aan mee doen want wij zijn een onafhankelijk volk toch.

Anonymous shows Illuminati 2014 The New World Order – YouTube

Advertenties

Verzet tegen onderdrukking

Een verandering teweeg brengen zonder mensenoffer is het hoogste goed.

De verandering te weeg brengen zonder mensen offer is een daad waarvoor  de mensheid je zal danken.

Breng een boodschap naar buiten die alle redelijkheid bezit en waarover de gemeenschap zal besluiten.

Laat de boodschap de daad van verzet zijn dan komt het gevolg vanzelf.

online volksraad

De online volksraad is een online gemeenschap waarin elke Nederlander plaats kan nemen en gekozen kan worden als deelnemer aan een oordeel over een besluit vanuit de regering . De volksraad zal het besluit opdelen in 12 primaire belangen welk beïnvloed worden door dit besluit en van elk belang nemen 12 deelnemers deel aan het oordeel . De samenvoegen van alle belangen geeft dan een telling waarbij minimaal 7 tegen 5 gehaald moet worden wil een besluit doorkomen naar de uitvoerende macht .Deelnemers aan een oordeel worden met willekeur gekozen uit de deelnemer lijst en er wordt gekeken naar je opleiding en functie binnen de samenleving.De twaalf gekozen zijn onder verdeeld in leeftijd en geslacht om zo breed mogelijk de mening te krijgen van alle belanghebbenden.DE stemming zelf is duidelijk ja of nee en een korte motivatie waarom nee.

Besluiten die worden terug gestuurd  naar de regering moeten voorzien zijn van de argumenten welke aanpassingen verdienen en binnen 20 werkdagen moet een nieuw besluit voorliggen ter goedkeuring. Mocht ook deze geweigerd worden kan er tot nieuwe verkiezingen worden uitgeroepen om dat de regering niet willens is de juiste besluiten te nemen.

Binnen de regering bestaat er geen oppositie meer want alle partijen gezamenlijk dienen het volk dus allen  komen door overleg tot een besluit zonder publieke debatten die alleen dienen als volks vermaak terwijl de echte politiek tot heden zich achter gesloten deuren plaatsvindt.

Zal dit slagen weet ik niet maar wat niet gaat slagen is waar wij nu mee bezig zijn. dus is het de kans waard . 

"De Beweging" leidraad tot verandering naar een 21ste eeuw democratie.

 

Heeft de politiek volgens jouw te veel macht ?

Is naar jouw mening de huidige politiek corrupt?

Wil je meer inspraak ?

Ziet jij  toekomst in een Nederland waar de politiek gecontroleerd wordt door een volksraad waarin alle burgers zich kunnen aanmelden.

Indien  je op bovenstaande vragen minimaal 1 ja hebben geantwoord is het zinvol 5 minuten van je tijd te besteden aan volgende .

Voor een  Nederland met meer rechten voor de burgers is het noodzakelijk dat de wetgevende macht strikt gescheiden wordt van de handhavende macht en zij die uitvoerenden zijn..

“De Beweging” heeft 1 doel namelijk een twee derde meerderheid +1 om op een democratische manier de verdeling van de macht  her te verdelen. “De Beweging”  is geen  politieke partij  maar een kiezer  beweging en ieder is gelijk.  wij streven niet naar verschillen maar naar overeenkomsten  tussen de mensen. Een ombouw van de huidige 19 eeuwse democratie overbrengen naar een moderne 21 jaar honderd democratie, vreedzame ombouw van  onze huidige samenleving naar een vrije democratie waarin alle burgers vertegenwoordigers zijn van Nederland dat is waar “De Beweging”’ voor staat.   

In het huidige model zijn er in Nederland een kleine 6 % burgers die lid zijn van een politieke partij waaruit onze volksvertegenwoordigers komen en gaan generatie na generatie. 6% van de bevolking  wijzen de leden aan van het kabinet en van de oppositie en dat al meer dan 100 jaar.

Deze huidige situatie zorgt ervoor dat 94 % van de kiezers een keuze moeten maken uit wat een kleine minderheid ons voorschotelt aan politieke talenten  en achterkamer specialisten.

Neem dit feit en leg het naast het feit dat 1 derde van de kiezers niet kiezen omdat zij geen geloof hebben in het oude corrupte kies systeem en je gaat inzien dat het moet veranderen.

Om nu ons burgers het gevoel te geven dat wij met onze stem een aandeel hebben in het huidige democratisch proces mogen wij  elke 4 jaar kiezen voor de samenstelling van regering en vermeende oppositie en daar gaan we zwaar de fout in want er is geen enkele vertegenwoordiging van de 94% die nog inspraak heeft of de macht heeft besluiten te vernietigen. Een eerste kamer waar dit vroeger kon is nu een biotoop van leden van de huidige partijen en ook daar zijn het alleen vertegenwoordigers van de 6% partij leden.

Ons doel

De politiek moet in de kamer in overleg komen tot besluiten ipv in een debat weinig zakelijke opmerkingen naar elkaars hoofd te smijten.

Besluiten welk uit dit overleg komen worden dan voorgelegd aan onze21 eeuwse  vorm van democratie namelijk een online volksraad.

Elke burger kan zich  met zijn BSN aanmelden om voor  een volksraad overleg beschikbaar te zijn. De volks raad is een  raad waarin meerdere groepen van  12 specialisten van verschillenden expertises  gevraagd wordt naar hun mening omtrent het besluit en elk van deze groep moet met een minimale 7 tegen  5 stemming komen wil een besluit voor akkoord worden bevonden. een 6 tegen 6 is een nee dus er is geen grijs gebied.Indien een besluit wordt verworpen is het dwingend dat de argumentatie tot verwerping van het  besluit  meegenomen wordt in het nieuwe overleg en dient er binnen 4 weken een tweede besluit te komen dat nogmaals wordt voorgelegd aan een volksraad met daarin de verwerkte argumenten.

Hoe bereik je  dit?

Tel tot 12. Indien er twaalf kiezers zijn die willen stemmen in een kiesforum voor dit idee dan laat je stem horen en als uit de stemming een meerderheid komt van minimaal 7 tegen 5 dan gaan we de volgende ronde in waarin  elke kiezer die zijn stem heeft uitgebracht  kandidaat wordt op de lijst van kandidaten voor ‘De Beweging”  Daarnaast beginnen zij elk een kies forum en zoeken 12 kiezers bii een voor een stemming. Deze piramiden vorm gaat zijn werk verrichten want 12 kiezers staan voor twaalf kies cirkels van in totaal 144 kiezers welk wij nodig hebben voor een tweederde meerderheid in de kamer.

Hoe bereiken we dit?

De Burger wordt ingelicht dat de politiek een waakhond kan krijgen namelijk de online volksraad en als het lukt om de niet kiezers te laten kiezen ben je al een grote stap verder. leg dit samen met het feit dat ieder graag een overwinnaar is en je zult meemaken dat er onder veel mensen de wens naar verandering leeft. Besef wel dat je ook zonder medewerking van de media toch een enorm potentieel gevaar ben voor het huidige gezag. Je zult worden gebrandmerkt en je verleden zal tegen je worden gebruikt.Dus toon oprechte  excuses aan  ieder die je ooit heb misdaan maar reken er op dat de gevestigde orde er echt alles aan zal doen om haar machts positie te behouden dus bereid je voor op vervolging en intimidatie in je prive en werksfeer.

“De Beweging” moet structuur krijgen in een internet platform waaruit je boodschappen kan plaatsen op sociale media en kiesforums kan beheren .

Plaatsen van statements

De politieke macht binnen Nederland is verweven tot een klungel van geld macht en domheid. 

Je kan een dagelijkse uitgave doen van de fabeltjes krant maar dan met nieuw ingesproken tekst waarin de hoofdrolspelers van fabeltjes land politieke kopstukken zijn en waar list en bedrog zegeviert. Dit soort propaganda kan je organiseren met leden van de vele internetforums en geest verwante groeperingen.

De verandering ben jij ,jij bent je toekomst en jij bepaald het verleden voor de komende 100 jaar

“De beweging”

 

 

Controle gepaard met vertrouwen is de basis van een gezonde samenleving.

De samenleving verandert en daardoor komen er ook andere regels dat is een gegeven.

Hoe moet ik mij echter voelen nu de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven alles over mij verzameld en handhavings structuren opzet waarmee 24 / 7 / 356  gemonitord kan worden elke vorm van handelen denken of wensen. Is dit nog vertrouwen of gaat het alleen nog maar over controle?

Dit is inbreuk in mij privacy ook als ik niks te verbergen heb maar waarom ?

ik stel mijzelf  vragen, waarom verandert de politieke macht niet en past zij zich aan aan de veranderingen in de samenleving, waarom blijft haar structuur overeind als een bouwwerk uit ons koloniaal verleden?  Raad van state , eerste kamer , tweede kamer, koningshuis, allemaal relieken van een allang niet meer bestaand Nederland.

De waarheid is dat een machtig bolwerk van invloeden de politiek onder controle heeft en daardoor ons allen.

Politiek is een maffia familie waarin niemand zal zorgen dat zij zichzelf opheft of zichzelf macht ontneemt. De politiek heeft baat bij bestaande structuren en elke vorm van machts overdracht zal dan ook zeer vijandig worden beantwoordt.

Om toch terug te keren naar een gezonde samenleving is het dus van grootste belang dat alle politiek verantwoordelijken ontmacht  worden  doormiddel van een democratisch twee derde meerderheid  besluit.

Het is daarom dat ik “De Beweging” in het leven roep. een beweging waarin ras,overtuiging, geloof, of partij kleur geen rol speelt  alleen ons gezamenlijke doel,  het afdwingen van noodwendige veranderingen die ons land klaar maken voor de komende generaties. Laat ons onze macht en verantwoording terughalen.De Beweging zal zijn kiezers op de lijst  plaatsen waarmee we een twee derde meerderheid kunnen behalen. Eenmaal dit doel bereikt gaan we de grondwet aanpassen en een verandering van regeervorm afdwingen.Een dan op te zetten online volksraad zal besluiten keuren en wegen voor het de uitvoerende machten aanwijst de besluiten  te handhaven  want klungel van politiek en ambtenaren  heeft gezorgd  dat er geen afscheiding meer is tussen de wetgevende macht en de uitvoerende macht waardoor de weg vrij is gemaakt voor een gemilitariseerde totalitaire samenleving waarin  vrijheid verder aan banden wordt gelegd.

24-03-2014 Wat een dag

De wereld is op bezoek in Nederland en wij worden slachtoffer van onze eigen trots.

De conferentie verwelkt tot een randverschijning die zeer zeker niet meer zijn waarde van  38.000.000 euro bereikt.

Een bezoekje aan de Nachtwacht mag gezien worden als een troostpleister voor de wonde maar de G7 is toch  waar het om gaat en wij zijn kamerdienaar geworden voor de super machten deze wereld.

Als je de feiten beseft kan je dan rechtvaardigen dat 4 miljoen burgers gehinderd of beperkt  zijn in hun vrijheid van mening en beweging voor een conferentie die diende als reclame voor de heerlijkheid van de rijke landen. Kijk en luister en je stel vast dat wij toch proefkonijnen zijn voor wat je een vrij volk kan knechten onder valse voorwendselen.

Helaas gaan wij kijken en bewonderen onze wereld leiders die ons zo goed doen met vrede op aarde.

Demmink cover up the elite

Demmink journalist Fred de Brouwer werd achtervolgd, moord lijkt zeker

16 maart 2014 Geplaatst in Corruptie, Internationale politiek, Justitie, Kindermisbruik, Landelijke politiek, Meineed, Openbaar Ministerie, Politiek, Prostitutie, Rechterlijke macht door:Victor Wijsman | Reacties: 0

Fred-de-Brouwer
Volgens betrouwbare bronnen werd journalist Fred de Brouwer die een aandeel had in het onthullen van de Demmink-affaire, vlak voor zijn dood achtervolgd door een persoon in een witte auto die in eerste instantie de Brouwer van zijn scooter reed en hem vervolgens overreed waardoor Fred de Brouwer uiteindelijk is overleden. Ooggetuigen hebben dit aan de vriendin van de Brouwer, Araya, verklaard.

De Brouwer raakte door de aanrijding zwaar gewond en werd met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Omdat het ziekenhuis niet over voldoende apparatuur beschikte, wilde men de Brouwer naar een privé-kliniek in Pattaya vervoeren maar omdat zijn familieleden en vrienden niet in staat waren om de borgsom van 200.000 Bath (4500 euro) te betalen, ging het transport niet door waarna de Brouwer alsnog is overleden op de afdeling eerste hulp van een staatsziekenhuis.

Opvallend is dat Fre de Brouwer de komende week naar Nederland zou komen om bij Pauw en Witteman over zijn wetenschap over Demmink te komen praten. Deze weken vinden er in Utrecht getuigenverhoren plaats om eindelijk duidelijkheid te krijgen over wat Demmink zou hebben uitgespookt met minderjarige jongens in de periode toen hij secretaris-generaal van justitie was. Destijds heeft het OM de zaak al onderzocht (het Rolodex onderzoek) maar om duistere redenen werd dat onderzoek voortijdig gestaakt. Diverse getuigen verklaren nu in Utrecht wat zij destijds hebben onderzocht en meegemaakt. Een vermeend slachtoffer van Demmink kwam al aan het woord en bevestigde door Demmink als jongens-prostituee in Amsterdam te zijn misbruikt. Een medewerkster van Demmink, Anneke Storm van ‘s Gravesande,  die zich volgens gevangenisdirecteuren die samen met haar op dienstreis waren naar Engeland, ontkende plotseling tegen haar reisgenoten verteld te hebben dat ze regelmatig op de meest uiteenlopende tijdstippen jongens moest regelen voor Demmink die hem moesten bevredigen. Een van de directeuren. Jacques van Huet,  heeft inmiddels onder ede verklaard dat mevrouw Storm van ‘s Gravesande haar verhaal wel degelijk aan hem en z’n collega’s heeft verteld in de hotelbar in Londen.

Het lijkt er inmiddels duidelijk op dat Fred de Brouwer het zoveelste slachtoffer is van een moord die in verband staat met de onthullingen over de oud staatssecretaris van justitie Joris Demmink. Hieronder een opsomming van diegenen die ook wetenschap hadden van de escapades van Demmink en die ook onder mysterieuze omstandigheden aan hun einde kwamen:

Advocaat van Frank L. Gerard Hamer – dood van fiets gevallen

Gerard Hamer, de advocaat van ‘jeugdprosituee’ Frank Leenders, is dood van zijn fiets gevallen op weg tussen zijn kantoor in De Pijp en zijn woning.

Frank Leenders is een van de belangrijkste bronnen en getuigen voor het criminele kindermisbruik van de hoogste man van Justitie. Op 14 oktober 2003 deed ‘Frank L.’ aangifte tegen Demmink.

Kort daarvoor had Frank L. in een met ex-Panorama-journalist Fred de Brouwer verklaard dat Demmink betrokken was bij de opnames van een pornofilm waarbij een jongetje is ‘doodgeneukt’ met een kunstpenis. Tevens vertelde hij dat Demmink een grote moedervlek heeft ‘op zijn linkerbil’ en een penis zo klein als ‘een tandenstoker’.

De aangifte van Frank L. is door justitie ‘van tafel gespeeld‘ waarna Frank L. is vervolgd en veroordeeld voor het ‘doen van een valse aangifte’

Privé Chauffeur van Demmink, Mostert – hartaanval

Chauffeur Mostert reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden, hartaanval luidde de officiële verklaring. Naar de achtergrond van de zelfmoord van de chauffeur is geen onderzoek gedaan door Justitie.

Panorama journalist Fred de Brouwer heeft zowel gesproken met de weduwe als met de dochter van Mostert. Beiden gaven geen bruikbare informatie, volgens de stukken mede omdat de weduwe een pensioen krijgt van Justitie en het vanuit die optiek ‘niet in haar belang zou zijn’ nadere informatie te verschaffen over de dood van haar man.

Oud-politieman Henk Laarman schreef hierover aan Gaykrant: schrijft aan GayKrant over een chauffeur van het ministerie van Justitie: die chauffeur overleed aan een hartaanval op 50-jarige leeftijd. Dat is mogelijk veroorzaakt door spanningen op zijn werk. Wat was het geval? Zijn baas, een topambtenaar van Justitie, had de gewoonte schandknapen op te laten pikken met zijn dienstauto. Hij pleegde seksuele handelingen met de jongens op de achterbank van zijn dienstauto terwijl die chauffeur daarvan mocht meegenieten. In zijn brief beschrijft de ex-rechercheur tevens een voorval in de hofstad: toen deze topambtenaar er de gewoonte van maakte zijn chauffeur om twee uur ‘s nachts uit zijn bed te bellen om hem op te halen bij een bekende homoclub in Den Haag en hij de dienstauto onderkotste omdat hij straalbezopen was, knapte er iets bij de chauffeur. Hij stapte naar zijn chef en maakte melding van dit gedrag. Die chef sprak zijn DG erop aan. Die wilde geen ruchtbaarheid en daarmee ontstond een doofpotzaak die de chef op overplaatsing kwam te staan. Die chauffeur overleed korte tijd later. De weduwe kent al deze verhalen.

Mr. Wilfried Brinkhuis – overleden onder onbekende omstandigheden

Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder onbekende, verdachte omstandigheden is hij gestorven.

Brinkhuis had last van feestjes met kinderen zoals die worden georganiseerd door een groepje uit Eindhoven en rondom Weert. De groep van het ‘afdak’ van het Anne Frankplantsoen. Daarbij valt steeds de naam van Joris Demmink. Wilfred kent hem via zijn beroep, jurist, en via het sekscircuit, maar ze zijn toch elkaars tegenpolen.

Een van de mannen met wie hij veel contact heeft, heeft een transportbedrijf in Weert, langs de provinciale weg. Op de hoek van zijn terrein staat een bordeel. Normaal ontmoeten mannen de daar werkende vrouwen, maar af en toe worden er ook feesten voor pedo’s georganiseerd. Meest voor hetero-pedo’s, maar twee keer per jaar ook voor homo-pedo’s.
J.D. zou daar zijn gezien. Er moeten zelfs foto’s in omloop zijn. Daar is een hoop om te doen geweest. De eigenaar zou er zijn gasten mee chanteren.

Bron: DemminkFacts

DE balans tussen politiek en economie

Gaat Nederland het redden met democratie .

Ik denk van niet en wel om volgende reden.. omdat in Nederland er geen relatie is tussen onze politieke doelstellingen en wat wij economisch aankunnen.

Hoe kan het dat de Nederlandse democratie zijn politiek na 70 jaren niet tot kunst heeft getransformeerd waarmee je vrede bewaard, maar tot een theatraal  volksgericht waar je radicale en racistische opmerkingen mag plaatsen zonder gewetens wroeging of straffe. Hoeveel angst heeft de VVD voor verlies dat zij racisten tolereren en samenwerken met radicale opposanten die medeburgers kleineren en verbannen liefst ver buiten onze samenleving.
Hoe kan het dat een land met een zo groot economisch potentiaal zich laat leiden door amateurs die Nederland internationaal schaden met het tolereren  van radicale politieke sleutel figuren en het daaromheen draaiende media circus. Moet een democratie accepteren dat radicalen zich verbergen achter een politiek gemotiveerde stelling maar daardoor wel medeburgers die wonen en werken in ons land niet langer welkom heet. Waar houd vrijheid van mening op en waar begint respect voor elkaar. waar is de scheidslijn in ons gezellige kikkerlandje.

De bevolking moet zich ervan  bewust zijn dat in Nederland en vele landen om ons heen de gastarbeider als zondebok wordt neergezet en dat Europa zich afsluit voor mensen die komen voor vrede en welvaart. Vluchtelingen opgejaagd, vervolgt en in hechtenis gezet worden Europa wijd geplaatst in kampen waar zij met schijn processen worden uitgeprocedeerd en vervolgens  gedeporteerd naar vermeend land van herkomst  zonder daadwerkelijk in te staan voor de veiligheid van deze opnieuw verdreven burgers. Tegen geldend internationaal recht  word vluchtelingen ( illegalen)  medische zorg geweigerd en het scheert ons niet.

Gaat dit goedkomen nu wij mensen kunnen maken, buigen en breken naargelang onze portemonnee gevuld is.  Wat mogen wij verwachten als over 50 jaar Europa aan de bedelstaf is en andere volkeren het voor het zeggen hebben. Verdienen wij dan erbarmen en krijgen steun zoals we die kregen na de WOII of worden we ditmaal vervolgt voor onze daden want wat wij nu doen deden anderen voor ons en hun namen staan ons in het geheugen gegrift als vijanden van vrijheid en gelijkheid  en mensheid.

Nederland na de revolutie.

Wij leven onder de juk van het  kapitalisme met zijn fundamentalistische gedachte dat  alles draait om geld en dat excessief consumenten gedrag ondersteunt opdat de burger schuld heeft. Hij die niet leeft in schuld is een exoot in de huidige samenleving of heeft dank het kapitalisme verlichting gevonden in hoe buit je een ander uit zonder schaam of schuld gevoel.Onze huidige leiders gekozen of door bloedlijn bepaald, zij voeren een mondiale oorlog waarin het gaat om kapitaal veiligstellen. Religie wordt misbruikt als argument voor misdaden tegen de mensheid of het nu christenen of moslims zijn ieder moord in blinde woede omdat ons gezegd wordt dat de mens die ons tegenover staat de vijand is.De werkelijke vijand namelijk het oude kapitaal van Europa staat op het punt de vierde macht te worden waardoor Nederland helemaal verloren gaat in het moloch  EU met zijn apparatsjiks die achter elke paragraaf toevoegingen plakken met bepalingen waardoor recht vervormd wordt tot onrecht. 

Laat ons in opstand komen tegen de onderwerping van ons Nederland.Verwerp onze democratie wat verworden is tot een kliekje samenzweerders met verplichtingen naar de EU. Kies voor vrijheid in geest en voor welvaart in materie .Verwerp ons koningshuis en verwerp onze regering ,de revolutie start nu want jij bent de revolutie

Het opperste gezag is dan een leider gekozen door het senaat welk de leider ondersteunt maar waarin geen permanente leden aanwezig zijn en welk zijn verkozen op beroep.De leider heeft de opperste macht en kan alleen in absolute noodgevallen worden gecorrigeerd  door het senaat. De leden van het senaat dienen ervan doordrongen te zijn dat alleen de allerbeste Kandidaat  garantie geeft voor voorspoed en een vreedzame toekomst. De verkiezing van een nieuwe leider wordt besloten door een afvaardiging van het senaat achter gesloten deuren. Tot het besluit vaststaat en de benoeming is verkondigd mag er geen overleg plaatsvinden tussen leden van het senaat onderling.. Binnen 6 uur na benoeming  dienen ambtenaren , leger en senaat een eed van trouw afteleggen aan de nieuwe leider.Een strenge afscheiding tussen uitvoerende en wetgevende organen dient  als leidraad voor de gekozen leider. Indien wij ons door deze regeervorm laten leiden is het mogelijk  voor vele honderden jaren een regeervorm te hebben waarbij de ambities van het volk en zijn vrijheden  gegarandeerd kan worden. En mocht je hieraan twijfelen dan verdiep je in de structuur van de katholieke kerk met zijn paus en Kardinalen. Al vele honderden jaren voeren zij een beleid welk zich richt op 1 leider welk de wijsheid en sterkte heeft om het beleid te vormen voor komende generaties. Elke  4 jaar een nieuwe poging tot regeren door een stelletje figuren welk de naam politici niet waardig zijn en welk worden afgezegen door een opgeblazen koning die als koning geen oog heeft voor zijn minderheden. Dit is de treurige huidige staat van beleg in ons Nederland