Transitie naar een vrij Nederland

Wanneer begrijpen wij dat weerstand zorgt voor behoud van vrijheid en privacy.
Wij hebben ons laten in lullen dat terroristen de reden zijn van alle beperkingen, schendingen en censuur.  Openbaarheid van bestuur  beter bekend als de WOB  is een verdere fopspeen voor zij die denken dat wij de waarheid mogen zien. Nederland onderwerpt zich massaal aan de psyche ” hypnose-terrorisme ” en laat zich als bange makke schaapjes naar het veilige land leiden. Dank je voorouder een laatste maal voor hij zich doet omdraaien in zijn graf om wat een laf volk wij zijn geworden.

Waar waren wij toen de geschiedenis les ging over de vernietiging van de joden. Burgers gebruikt als industrieel product waarmee geld werd verdient. Hoever laten wij het nog gaan, voor er een herhaling komt. Dat naast moslims ook alle niet gezonden geestelijk of lichamelijk en andersdenkenden gezien gaan worden als eindproduct. Wie afwijkt van masse wordt verwerkt tot biomassa. Ooit nagedacht over waar de nazi’s zouden hebben gezegd  ” also  jetzt reicht “?

De joden deden in elke vernedering en beperking berusten,ondergingen het als het lot wat nu eenmaal een jood staat te wachten als je tussen christenen tracht te overleven.Denken we echt dat de joden dachten dat ze op vakantie gingen toen zij instapten in Kamp Westerbork.Nee toch, zij wisten toch dat zij naar een heel nare bestemming zouden gaan maar waarom geen opstand van stop en niet verder. Waarom leren wij niet uit het verleden, waarom laten wij ons weer massaal controleren en discrimineren. Wij zijn niet de bedreiging maar degene die de controle heeft.

Wie niks te verbergen heeft heeft binnen kort ook niks meer te verbergen.

Wie  enig verstand heeft zou toch  opmerken dat de spoorlijn waarna onze staat heeft  gewisseld niet de meest ideale weg is naar onze eind bestemming. Reageer  kom in opstand want onze trein heeft het rangeer terrein verlaten, de mogelijkheden uiterst beperkt!

Hoelang nog doen wij handelingen accepteren waar geen ene mallemoer van klopt?

Fis(t)cale uitbuiting wordt geslikt door meer dan 12 miljoen gewone burgers, zij hebben kiesrecht maar vergeten hun ellende met kijken naar Boer zoekt hoer.

Een top ambtenaar  van sociale zaken te Amsterdam wil alle mensen in de bijstand 24 uur p/d doorlichten omdat er mogelijk individueel fraude plaatsvindt! Doorlicht de bovenste 5% aan top inkomens in de stad Amsterdam en de bijstand kan verdubbelt worden zonder lastenverzwaring voor de stad Amsterdam.

Met welke reden slikken wij afvalhopen aan onzin van een groepje eenheidsworst verkleed als partij leden welk tot heden alleen maar hete lucht verkonden.De boodschap was en is steeds een leugen hetgeen je deed omfloersen als een lijkwade. Comfortabel maar helaas jij bent die dode. Welk deel van het boek Animal farm wordt nu nog steeds niet begrepen.

De transitie begint met een man die zich publiekelijk opoffer ,vastgezet met een regeltje over tbs want dan zit de man zeker lange tijd vast, maar zijn volgers steken de brand overal in want een hogere opoffering bestaat niet. Dienen en eren want een verzetsstrijder geef oprecht zijn vrijheid  voor een vrij Nederland.

Is de waxine man de eerste ,de dam schreeuwer,de man van de NOS ,het lid  van Occupy ,ieder Anomynous kan de eerste zijn ook jij, dus overdenk je rol in de toekomst. Alles wat je doet, elk gebaar van weerstand hoe klein ook  zorgt voor weerstand. Tijd voor actie tijd voor rebellie tegen het systeem. De ondergang van het systeem is onze poort naar ware vrijheid. Vrij van onderdrukking door kapitalisten welk de wereld willen veranderen naar de mismaakte vorm uit een laboratorium waar ziektes ingezet worden om mensen massaal te ontdoen van deze wereld

Mijn vaderland voor jouw vrijheid wil ik vechten, voor jouw burgers wil ik sterven, verdedigen hun rechten zodat een Nederlander een landgenoot is met vrijheid van opvatting en het recht op menselijkheid want zolang  armoede en onderdrukking  heerst voor meer dan 2 miljoen landgenoten dan doen wij het heel fout in Nederland!

Advertenties

Drones 24/7/365 on air realtime followed by NSA, MIVd en AIVD

Drones die voorzien van zonlicht  24 uur per dag in de lucht blijven en ons vanuit veilige  hoogte 24/7/356 monitoren en voorspellingen maken over al onze bewegingen zowel overdag als nachts.

 

De stortvloed aan informatie maakt het mogelijk dat de digitale wereld vooruitloopt op de werkelijkheid. Een  digitale wereld anticipeert onze voorspellingen waar nodig en deze preventieve maatregelen ondervinden wij reeds nu alleen we willen het niet weten of zien.

Een drone is als een roofvogel die vanuit de lucht mensen kan  herkennen naar ras en gewicht en gedrag.

De drone kan ieder die het  noodzaak vindt voorzien van realtime info omtrent elk persoon binnen Nederland.Zolang je niks te verbergen heb is er niks aan de hand maar wat als je niks meer te verbergen heb, als alles bekend over je is wat dan, wat is dan de volgende stap,hoe gaan ze met de info om.

Denk je echt dat al dat weten gebruikt wordt voor ons welzijn  dan meldt je aan bij de luchtmacht en ga lekker kinderen  neer maaien vanuit je container cockpit op een vliegbasis somewere unknown to everybody

Armoede in Nederland tot ieders last ?

obscura66

45% van alle Nederlanders heeft problemen zijn maandelijks budget rond te krijgen zonder schulden.

Nederland heeft in de world ranking veel plaatsen verloren en bevindt zich in een negatieve neerwaartse spiraal. Geen juiste beslissingen die deze koers doet afremmen of tot stilstand kan bewegen zijn zover bekend en nu dan ook hoogleraren studenten aanbevelen Nederland te verlaten wordt het tijd een standpunt in te nemen wat deze verdere leegroof een halt toeroept.

aan E.R.Engelen

U pleit voor verplaatsen van onze beste studenten,het kapitaal achterna buiten Nederland ,buiten Europa.

Mag ik zo vrij zijn u deze vraag te mogen stellen, namelijk waarom u niet goed kijkt en ziet wat er echt nodig is?

Top opgeleide mensen die zich bezig houden met het verbeteren van de Nederlandse situatie

Dat doel zal namelijk veel zwaarder te bereiken zijn als het achternalopen uit persoonlijk winst bejaag maar wel met dank aan het gesponsorde onderwijs.

View original post 350 woorden meer

Armoede in Nederland tot ieders last ?

45% van alle Nederlanders heeft problemen zijn maandelijks budget rond te krijgen zonder schulden.

Nederland heeft in de world ranking veel plaatsen verloren en bevindt zich in een negatieve neerwaartse spiraal. Geen juiste beslissingen die deze koers doet afremmen of tot stilstand kan bewegen zijn zover bekend en nu dan ook hoogleraren studenten aanbevelen Nederland te verlaten wordt het tijd een standpunt in te nemen wat deze verdere leegroof een halt toeroept.

aan E.R.Engelen

U pleit voor verplaatsen van onze beste studenten,het kapitaal achterna buiten Nederland ,buiten Europa.

Mag ik zo vrij zijn u deze vraag te mogen stellen, namelijk waarom u niet goed kijkt en ziet wat er echt nodig is?

Top opgeleide mensen die zich bezig houden met het verbeteren van de Nederlandse situatie

Dat doel zal namelijk veel zwaarder te bereiken zijn als het achternalopen uit persoonlijk winst bejaag maar wel met dank aan het gesponsorde onderwijs.

U een man met volgers die u mening zullen uitvoeren leert zijn studenten de makkelijke route te nemen waarin geen tegenslag nog roem zal zijn.

Herzie uw wereld beeld en leidt zij die moeten gaan leiden op tot leiders,niet tot volgers want dat wil Nederland niet van u.

Het is tijd dat u doet nadenken over uw rol binnen onze toekomst en welk lot u ons wenst want met uw huidige mening voorspel ik geen betere toekomst dan welk ik u wil voorstellen.

Laat groei niet langer leidend zijn in ons economisch evolutie, denk verder dan groeien, denk na over vervolmaking van onze economie. stop je tijd  in fouten herstellen, systeem vervolmaken,analyseren. Involveren naar een betere gezonde en stabiele economie.

geopolitiek kan men internationaal waarnemen maar geopolitiek kan je ook laten plaatsvinden op lokaal en nationaal niveau. Minimaliseer de focus en concentreer je op de bron van alle massa de kern van het verhaal is Nederland en zijn inwoners.

Wij Nederlanders verdienen  een economisch beleid wat voorziet in ieders wensen ongeacht klasse of rijkdom.Dezes zij een primair doel wat te bereiken valt op politiek en financieel top niveau. Het feit dat deze consens althans niet getracht bereikt te worden zorgt voor instabiliteit en onvrede waardoor wij de balans verliezen.

De instandhouding van deze ongelijkheid  geschiet door steeds opvolgende bizarre maatregelen,  gerechtvaardigd door leugens waarin vrijheid verloren gaat aan controle en macht der weinigen

Constante stabiele economie brengt welvaart en welzijn voor iedereen tevens maakt je je globaal gezien ook nog tot een financieel betrouwbare partner waar door je kwaliteit nog meer verbetert en je vervuiling kan gaan uitbannen in al je economische processen.Dit doel is binnen 20 jaar te bereiken maar alleen als een man met overtuiging  durf te gaan denken weg van het gangbare. Voor uw studenten 50 jaar oud zijn zullen zij een Nederland hebben geschapen wat qua welvaart en stabiliteit zijn weerga niet heeft binnen Europa. Deze misschien wel zelfs logische  volgende stap in het economie leer proces zal onvermijdelijk zijn wil er een  leefbaar Nederland  blijven bestaan zonder staats systeem met absolute macht en controle waarin spoedig  ook uw mening geen waarde meer heeft.

economie versus las proces

 

De oorsprong bestaat uit Energie

+ en die verbonden met elkaar een hechte eenheid vormen.

Kwaliteit staat voorop bij het opstellen van een las proces waarin + en –  trachten zonder vervuiling zich te vormen tot een eenheid.

Moderne  economie zou moeten ervaren een soortgelijk proces waar vraag en aanbod elkaar treffen voor een product zonder vervuiling tegen juiste prijs en kwaliteit .

Er zijn echter wat verschillen aangaan de de uitvoering van beide processen.

Bij het las proces bouwt men een perfecte las welk radiologisch wordt gecontroleerd en de tolerantie wordt naar boven bijgesteld als verbetering mogelijk is.

Het streven naar perfectie zorgt voor een kwalitatieve steeds schonere perfecte las en de vervuiling neemt af naargelang de kwaliteit stijgt.

Bij het huidige economisch proces streeft men naar groei ongeacht nagenoeg  alle vormen van vervuiling. Groei is het doel niet de  kwaliteit.

Bij het lasproces is de groei niet van belang want hoe hoger de kwaliteit is naargelang de behoefte afneemt zodat men zich nog meer kan bezighouden met de stijging van de kwaliteit en het voorkomen van vervuiling binnen het lasproces.

Daarom volgende stelling:

Onze vaderlandse economie is door zijn obesitas verworden tot een ziekelijk orgaan welk ten koste van alle vormen van vervuiling moet groeien omdat zij dat moet in haar hoofd. Omgeven door andere obestitas slachtoffers treft men zich in de EU praatgroep en veroordeelt men patiënten als Griekenland die willen genezen van deze dodelijke ziekte.

Laat economen nu eens bepalen dat ons break even point bereikt is en dat we geen baat meer hebben aan groei maar dat alleen verbetering van kwaliteit ons dit hoog niveau kan doen waarborgen. Laat me eens zien hoe economie schaadt en tegen welke prijs zij dat doet. Economie het toverwoord voor superrijken die alles vergaren ten koste van velen.

Stop de tomeloze drang naar groei want kwaliteit gaat boven kwantiteit dus vergeet all de ze beurs praatjes over inflatie en deflatie. Stop ons economisch denk proces welk uitgaat van veel voor weinigen en weinig tot niks  voor velen. Alleen een idiote massa  kan toch hier achteraan blijven  rennen en roepen hoera.

Het leven bestaat uit een – en een + en wanneer zij zonder vervuiling een eenheid hebben is er stabiliteit binnen de samenleving en ook onze moeder aarde heeft er zijn voordeel mee.

De MH17 waarheid blijft verborgen dank diplomatieke normen en waarden

Rutte de man die de daders voor het gerecht zou gaan brengen slaat alle slachtoffers en nabestaanden  in het gezicht met zijn weigering de inhoud naar buiten te brengen over het top overleg tussen ambtenaren van Nederland en Oekraïne in de week voor de “onverwachte” aanslag op de MH17.

Alle speculaties liggen nog op tafel: Het gezamenlijk beramen door Nederland en Oekraïnse regering van deze laffe aanslag en het insinueren van betrokkenheid door Rusland tot de mogelijkheid dat de Nederlandse regering  willens en wetens bang was het vlagschip de KLM te wijzen op het aanpassen van hun vlucht routes wat kosten zou meebrengen. KLM topman Camiel Eurlings zou dit niet in dank hebben afgenomen en een carrière einde voor de desbetreffende politicus zou het doem scenario zijn geweest waardoor niemand het aandurfde de KLM te wijzen op de gevaren.

Het is allemaal speculeren,maar zolang onze regering weigert openheid van zaken te geven kan ik mijn visie  verkonden want bewijs maar het tegendeel.

Nederland heeft zijn 17-07 en dat is een wond die men in politiek  Nederland zo snel mogelijk tracht te vergeten.

Helaas voor alle burgers van Nederland,Politiek en waarheid verhouden zich als water en vuur.

 

http://tvblik.nl/wekelijks-gesprek-met-de-premier/nos-gesprek-minister-president-29

 

Apache and Drones overkill against soft targets

Het recht op Humane doding in oorlog of conflict.

De wapens van het westen zijn te geavanceerd voor de momentane inzet. Apaches en drones oorspronkelijk ontworpen voor het vernietigen van harde doelen als gepantserde of betonnen versterkingen worden nu  ingezet om een individu te elimineren. Het boordwapen echter is daarvoor veel te zwaar uitgerust . Gevolg is een massale slachting van mensen die niet tot het doelwit behoorden. Onafhankelijk onderzoek wees uit dat van de 100 slachtoffers  2 personen het daadwerkelijke  doelwit waren, de overige 98 doden waren bijkomende schade. Dit gemiddelde van 1 op 50  kregen ze 4000 jaar geleden met pijl en boog nog niet voor elkaar. Dat een preciesie wapen als de Drone met zijn  Hellfire raket meer mensen raakt  dan 1 persoon moet na 25 jaar gebruik nu toch wel bekend zijn.

Naast de drone is ook de Apache een verachtelijk wapen wat verschrikkelijk huishoud onder alle burgers in een conflict zone. Welke kans heeft een tegenstander nog als hij zich wil overgeven want dit wapen wordt zo ingezet dat er geen enkele mogelijkheid bestaat tot overgave. Het moet de mens toch mogelijk gemaakt worden dat hij de strijdt staakt en zich overgeeft om in gevangenschap berecht te worden voor vermeende daden.

Per direct daarom een verbod op het inzetten van deze wapens voor het vernietigen  van mensen.

Deze wapens zijn het gifgas van de 21 eeuw. Het zijn buiten proportionele massa vernietigingswapen welk  burger slachtoffers massacreert.