The Refugee strikes back.

De vluchteling wordt vast gezet en zijn verblijfsrecht ontzegt wanneer hij zijn vrouw en kinderen wil helpen op de vlucht. Is dit bizar nee, dit moet toch “doe eens normaal”  zijn zo een behandeling. Denk dat wij  dit ook nog wel zouden pikken zonder bezwaar, want wie doet niet alles slikken voor twee cent korting? Het zal ze recht doen toekomen, zij die in arroganz denken dat het allemaal valt te bepalen en voor het  kapitaal kiezen ipv voor de er samen door heen komen gedachte.

De achternamen op de brieven bussen in Nederland geven weer zijn culturele rijkdom opgebouwd in 600 jaar koloniaal heerschap, zijn onschatbare waarde aan vreemde identiteiten die onze samenleving compleet maakt. Welke namen gaan we lezen over 30 jaar na dato als door de straten van Holland mensen, gesluierd op weg naar de moskee zijn voor het vrijdag gebed. Zou het onrecht zijn of toch met gelijke munt voor diegene  die onheil  deden zaaien en  storm moeten gaan oogsten.

Arabieren kopen onze cultuur op, zij verplichten ons hen te dienen nu en in toekomst, niet alleen door de vluchtelingen maar ook door hun leiders. De kunst van list en bedrog is een eren code die voor respect en gezag zorgt in de Arabische wereld. gaan wij ten onder aan de list en geloven het bedrog? Ons gezamenlijke christelijke cultuur  staat voor de plicht zijn  kruis ridders op te roepen om de poorten te sluiten en de elite van de moslims westerse cultuur bij te brengen zodat zij voor een liberaal klimaat zorgen binnen hun geloofsgemeenschap. Spoor de elite op en omarm hen zodat zij zich als vrienden zullen voelen in je aanwezigheid. Alleen samen valt er te winnen voor ieder.

Advertenties

Vuurwerk en eieren

Mensen op de vlucht voor het chaos dat het westen veroorzaakt in het midden oosten worden door de politiek gebruikt om de politie staat verder vorm te geven.Geef het volk een fobie en zij slikken alles om hun veiligheid te waarborgen.De bio scan voor ieder binnen Europa is een volgende stap naar de totale controle over ieder individu overal en voor altijd.Je leven van de wieg tot het sterfbed vastgelegd in Bits and Bytes voor eeuwig. Je digitale dagboek dat door ieder gelezen kan worden die bevoegd is en helaas dat wordt niet door jouw bepaald.

Data banken die anno 2015 170 miljard woorden opslaan elke dag weer, super computermodellen die de toekomst gaan voorzien en correctie mogelijkheden voorstellen.Agenda 21 van het NWO voorziet in de opkomst van de supermens die middels biomechanica en genmanipulatie alle ontberingen kan doorstaan en leeft op design food. Helaas gaat deze nieuwe mens ons Humans maar lastig vinden en zwaar vervuilend zodat er spoedig een opruiming gaat plaatsvinden die de slacht der slachten zal worden genoemd. Heb geen angst voor de toekomst alleen voor zij die in de toekomst gaan regeren. Na 7000 jaar oorlog om geld religie en land wordt het tijd dat wij ontdekken dat dit niet de weg is naar een stabiel toekomst waarin alle mensen recht op een plaats hebben voor gezondheid en vrijheid zonder grote armoede.

Elk volk dat zijn regering akkoord geeft voor vernietiging van mede mensen in alle delen van de wereld zuiver voor geopolitieke belangen zouden niet moeten klagen dat getraumatiseerde slachtoffers aankloppen,of zij in hun sportscholen mogen slapen gescheiden door een wandje van papkarton. Hoe misselijk makend is het dan om te lezen dat er gemaskerde mannen zijn die vuurwerk afsteken zuiver om ze zelfs daar waar zij zich veilig waanden te vervolgen met geweld. Wat een ziekmakend geestelijk kreupel persoon moet je zijn en welk een walging moet ik onderdrukken voor dit soort ratten van de samenleving.

Burgers als u en ik komen in het duister samen en vallen weerlozen mensen zoals u en ik aan, alleen dan ver van huis opgesloten in een sportzaal of voormalig Kart baan in een vreemd land dat soldaten en vliegtuigen naar jouw regio stuurt om mensen te doden.Vuurwerk en eieren gooien naar vluchtelingen welk een moeder zet zulk kroost op aarde.

Laat de super mens maar komen en laat de ondergang van de mensheid maar plaatsvinden want een samenleving die misbaksels een onderdak bied ipv aan vluchtelingen die verdient het onwaardig te sterven in vergetelheid. De angst voor de toekomst is die waar regeringen niet handelen tegen dit soort geweld en die lul van een Rutte zijn bek houd telkenmale als er sociale spanningen zijn. Afgeleid van de waarheid worden ons de vluchtelingen aangeboden als druk van de ketel middel Het is gewenst dat wij zulk asociaal gedrag tonen om hun gelijk aan te tonen en helaas die misbaksels gaat het lukken ook. Tolerantie heeft zijn grenzen en die misbaksels zijn erover heen gestapt.