Armoede in Nederland tot ieders last ?

45% van alle Nederlanders heeft problemen zijn maandelijks budget rond te krijgen zonder schulden.

Nederland heeft in de world ranking veel plaatsen verloren en bevindt zich in een negatieve neerwaartse spiraal. Geen juiste beslissingen die deze koers doet afremmen of tot stilstand kan bewegen zijn zover bekend en nu dan ook hoogleraren studenten aanbevelen Nederland te verlaten wordt het tijd een standpunt in te nemen wat deze verdere leegroof een halt toeroept.

aan E.R.Engelen

U pleit voor verplaatsen van onze beste studenten,het kapitaal achterna buiten Nederland ,buiten Europa.

Mag ik zo vrij zijn u deze vraag te mogen stellen, namelijk waarom u niet goed kijkt en ziet wat er echt nodig is?

Top opgeleide mensen die zich bezig houden met het verbeteren van de Nederlandse situatie

Dat doel zal namelijk veel zwaarder te bereiken zijn als het achternalopen uit persoonlijk winst bejaag maar wel met dank aan het gesponsorde onderwijs.

U een man met volgers die u mening zullen uitvoeren leert zijn studenten de makkelijke route te nemen waarin geen tegenslag nog roem zal zijn.

Herzie uw wereld beeld en leidt zij die moeten gaan leiden op tot leiders,niet tot volgers want dat wil Nederland niet van u.

Het is tijd dat u doet nadenken over uw rol binnen onze toekomst en welk lot u ons wenst want met uw huidige mening voorspel ik geen betere toekomst dan welk ik u wil voorstellen.

Laat groei niet langer leidend zijn in ons economisch evolutie, denk verder dan groeien, denk na over vervolmaking van onze economie. stop je tijd  in fouten herstellen, systeem vervolmaken,analyseren. Involveren naar een betere gezonde en stabiele economie.

geopolitiek kan men internationaal waarnemen maar geopolitiek kan je ook laten plaatsvinden op lokaal en nationaal niveau. Minimaliseer de focus en concentreer je op de bron van alle massa de kern van het verhaal is Nederland en zijn inwoners.

Wij Nederlanders verdienen  een economisch beleid wat voorziet in ieders wensen ongeacht klasse of rijkdom.Dezes zij een primair doel wat te bereiken valt op politiek en financieel top niveau. Het feit dat deze consens althans niet getracht bereikt te worden zorgt voor instabiliteit en onvrede waardoor wij de balans verliezen.

De instandhouding van deze ongelijkheid  geschiet door steeds opvolgende bizarre maatregelen,  gerechtvaardigd door leugens waarin vrijheid verloren gaat aan controle en macht der weinigen

Constante stabiele economie brengt welvaart en welzijn voor iedereen tevens maakt je je globaal gezien ook nog tot een financieel betrouwbare partner waar door je kwaliteit nog meer verbetert en je vervuiling kan gaan uitbannen in al je economische processen.Dit doel is binnen 20 jaar te bereiken maar alleen als een man met overtuiging  durf te gaan denken weg van het gangbare. Voor uw studenten 50 jaar oud zijn zullen zij een Nederland hebben geschapen wat qua welvaart en stabiliteit zijn weerga niet heeft binnen Europa. Deze misschien wel zelfs logische  volgende stap in het economie leer proces zal onvermijdelijk zijn wil er een  leefbaar Nederland  blijven bestaan zonder staats systeem met absolute macht en controle waarin spoedig  ook uw mening geen waarde meer heeft.

Advertenties