Doodstraf in Nederland anno 2015

Korps chef Bouman is opgelucht over de vrijspraak voor zijn agenten die de veiligheid van de Nederlandse bevolking zeggen te  waarborgen. Kort samen gevat komt het hierop neer, naast  de situatie directe doodsbedreiging mag nu ook bij elk mogelijk direct levensbedreigende situatie de dood door de kogel een gerechte straf zijn. Naast terroristen kan nu dus ook elke buurt bewoner geveld worden door een kogel wanneer hij of zij mogelijk een dodelijke gerichte handeling zou willen gaan verrichten. De kreet ” ik maak je kapot ” zal menig als laatste woord over de lippen komen. Beseffen wij eigenlijk wel wat dit teweeg breng dit rechtelijk besluit.Dat de politie baas dit rechtvaardigt met het argument dat een weglopende terrorist die net een aanslag heeft gepleegd moet worden gestopt met alle middelen  geeft aan dat hij het niet beseft. Een terrorist die net een dodelijke situatie heeft aangericht is niet te vergelijken met een burger die mogelijk een dodelijke situatie gaat kunnen creëren door pislink naar de buurman te stappen met de Jupiler grill tang in de hand . Dat deze agenten dan ook nog de allerbeste gespecialiseerde advocaten ter beschikking krijgen maakt het voor de nabestaanden onmogelijk gerechtigheid te krijgen.

Wanneer een agent op straat besluit tot het schot zal de drempel hoog liggen wetende dat hij heel veel problemen kan krijgen en de kans op vervolging bestaat.Daarom zal de drempel laag komen te liggen op termijn  wanneer in serie collega’s zonder problemen door deze fase kwamen. Er moet een andere kijk komen op stand van zaken want De staat wapent zich met ons belastinggeld  tegen komende  vervolging. De dood staat in geen enkele situatie  gelijk aan de zwaarste straf waarover ons recht systeem beschikt. Wij hebben geen doodstraf in Nederland en wij willen het ook niet.

Advertenties

Rutte en zijn visie van een rechtstaat

 
Nederland klaagt over het veto van Rusland in de VN raad  maar acht het minder bekende Vetorecht van  Oekraïne  niet noemenswaardig. Van de 4 mogelijke theorieën naar de oorzaak van de ramp verwijzen er echter drie solide onderbouwde theorieën naar de Oekraïne als mogelijke dader. Maar zij hebben Veto recht  gekregen van premier Rutte over alle feiten die aan het licht komen uit beide onderzoeken Bizar toch! Nu een jaar later geen enkel bewijs voorlig wat tegen Oekraïne als dader spreekt, denk ik dat wanneer een mogelijke dader veto recht krijgt van Nederland premier Rutten wel niks begrijpt van wat de onderste steen moet voorstellen. Naïviteit of opgelegde dwang , wat het ook moge zijn wie dit goedkeur en akkoord geeft geen moer om onze rechtstaat en zijn bevolking.
Hoe kan je toestaan dat deze man in functie blijft, hoe verrot kan het systeem zijn dat wij nageslacht van stoere vrijheids strijders dit zonder blikken of blozen slikken. Een bevolking die zo mak is dat grote spelers zonder vervolging 300 burgers uit de lucht mogen schieten. Wij moeten beseffen dat  alles verliezen het alternatief is als men zich niet weert.De staat regeert en de straat protesteert en die balans moet met helden daden weer recht worden getrokken want beter een nobele daad uit noodweer dan geen verweer.