tegenlicht, de digitale weerstand

Wat een mooi thema. De uberwachung  van een mens kost momenteel 13 cent p/d en wij vullen de informatie gratis aan met ons digitale spoor wat we dagelijks achterlaten.

Maak foto’s met een gewone camera en ontwikkel ze bij een fotograaf dan heb je echte prive foto’s.

Stuur een inbrief met postzegel en  je voelt je vrij en onbespied.

Geniet van een avondje met vrienden wil je echt chatten met mensen.

Alles wat we digitaal plaatsen  is bij 13 cent p/d gewoon te gemakkelijk om te archiveren en om toe te voegen aan jouw digitaal profiel waarmee overheden  en rechtbanken over jou oordelen als je dat recht uberhaupt nog krijgt.

Ik ga dan ook voor mezelf een digitale bunker bouwen en mijn informatie anoniem halen en sturen want waarom moeten zij meekijken en meelezen?

Communicatie die ik stuur zal voortaan versleuteld zijn mijn doelgroep directer benaderen,mijn verzet voel ik groeien elke dag van mijn verdere bestaan.

Ik wordt mij steeds meer bewust van de wandaden die om ons heen gebeuren vanuit de overheid Ik zie dagelijks  onrecht wat mensen  treft die opstaan en weerstand bieden aan het systeem.

Een overtuiging groeit naar de verhouding van informatie en het verlangen naar info voor het vormen van weerstand groeit als kool. Dit is mijn laatste openbaar te vinden aantijging.

De Weerstand tegen het systeem begint met verzet en het maskeren van de gedragingen.

De maskerade is begonnen, laat ieder de anomiteit opzoeken en hide and seek spelen met onze vijanden want shiting duck time is over . Doe er maar moeite voor want ik heb niks te verbergen maar de waanzin van het systeem zorgt voor burgerlijke ongehoorzaamheid.

Dus ieder een fijn leven nog  en een warm welkom in the opposite life.

Advertenties

NASA-studie: Ondergang Westerse beschaving nauwelijks te vermijden

 

 

Bron : Xander 14-04-2014 18:06- in Eindtijd & Profetie, Maatschappij, NWO-Complot, Wetenschap-Technologie

Groeiende ongelijkheid tussen rijke elite en arme massa breekt iedere samenleving op – ‘The Fourth Turning’: Instorting nog vóór 2025

De Westerse beschaving koerst op een bijna niet meer te vermijden ineenstorting af. Dat is althans de ontnuchterende conclusie van een onderzoek, dat mede door het Goddard Space Center van de NASA werd gefinancierd. Historisch gezien stortten hoog ontwikkelde beschavingen ineen omdat de ongelijkheid tussen rijk en arm uiteindelijk te groot werd. Wat dat betreft bevindt ook Nederland zich op een erg gevaarlijk pad: op 12 april schreef de Volkskrant dat rijkste 1% van ons land ondanks de crisis bijna een kwart van het totale vermogen in bezit heeft, meer dan ooit tevoren, en vergelijkbaar met de extreem ongelijke situatie in de VS (2).

Groeiende ongelijkheid belangrijkste oorzaak

Volgens de studie, onder leiding van de wiskundige Safa Motesharrei (National Socio-Environmental Synthesis Center) verricht door een groep sociale- en natuurwetenschappers, zal het Westen binnen enkele tientallen jaren ten onder gaan. Historisch gezien overkomt dit alle hoog ontwikkelde beschavingen. Zij doorlopen een vergelijkbare cyclus van opkomst, ontwikkeling, neergang en uiteindelijk instorting.

De wetenschappers vergeleken de ontwikkelingen in het Westen met die van de imperiums van de Romeinen, Han, Maurya, Gupta en Mesopotamiërs. Daaruit concludeerden ze dat in de afgelopen 5000 jaar iedere hoog ontwikkelde, complexe en creatieve beschaving zich niet permanent kan handhaven. Naast het overmatige gebruik van natuurlijke hulpbronnen blijkt de scheuring in de samenleving door de groeiende ongelijkheid tussen een rijke elite en de arme massa de belangrijkste oorzaak van iedere instorting te zijn.

Oneerlijke verdeling rijkdom cruciale fout

Iedere beschaving blijkt de cruciale fout te maken de toenemende rijkdom niet gelijkmatig over de samenleving te verdelen. Het overgrote deel van deze rijkdom komt steevast bij een zeer klein eliteclubje terecht, en dat terwijl die rijkdom juist door de armere massa wordt geproduceerd. Die ziet daar echter nauwelijks iets van terug, hooguit iets meer dan het absolute bestaansminimum.

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, kunnen technologische ontwikkelingen dit proces niet omkeren. Efficiënter gebruik van grondstoffen leidt namelijk doorgaans tot een nog hoger verbruik, waardoor de toegenomen efficiëntie weer teniet wordt gedaan. Volgens de wetenschappers is dat precies wat er de afgelopen 200 jaar is gebeurd. De enorme technologische vooruitgang heeft niet kunnen voorkomen dat er almaar meer hulpbronnen worden verbruikt.

Hongersnood

Maar zelfs als een samenleving erin slaagt dit proces onder controle te krijgen, zal de elite teveel blijven consumeren. In het eerste scenario veroorzaakt dat uiteindelijk een hongersnood onder de gewone bevolking, en uiteindelijk de instorting van de beschaving. ‘Het is belangrijk te benadrukken dat deze Type-L instorting niet het gevolg van een milieu-instorting is, maar van een door ongelijkheid veroorzaakte hongersnood, waar arbeidskrachten in mee worden gesleurd.’

In het tweede scenario wordt er niets gedaan aan de uitbuiting van grondstoffen, waardoor ‘de ondergang van de massa sneller verloopt, terwijl het de elite eerst nog goed gaat. Aan het eind komt het tot een totale instorting van de massa, gevolgd door de elite.’ (1)

‘Instorting nog vóór 2025’

In het in 1997 gepubliceerde boek The Fourth Turning (Het Vierde Keerpunt) toonden auteurs William Strauss en Neil Howe aan de hand van 500 jaar Westerse geschiedenis aan dat de opkomst en ondergang van een beschaving volgens bepaalde wetten en patronen verloopt die niet vermeden blijken te kunnen worden. Deze historische wetmatigheden zullen ertoe leiden dat de Westerse beschaving, met name de Amerikaanse, nog voor het jaar 2025 totaal zal instorten, wat vrijwel zeker zal uitmonden in de Derde Wereldoorlog.

Anno 2014 gaat het economische en morele verval van onze beschaving echter al zo hard, dat dit fatale ‘Zenith’ moment mogelijk al in 2016 wordt bereikt. Volgens Strauss en Howe bevinden we ons sinds ongeveer 2005 in de laatste fase, het ‘Vierde Keerpunt’, waarin politici naar steeds wanhopigere middelen grijpen om de status quo te handhaven.

Deze laatste fase kenmerkt zich door het razendsnel aan de kant schuiven van decennia in stand gehouden wetten, regels en normen (bijv. de talloze gebroken verkiezingsbeloften en EU verdragen; omgekeerde discriminatie waarmee het belang en de opvattingen van minderheidsgroepen boven die van de meerderheid worden gesteld, etc.). De jongeren, verstikt door teveel bescherming en structuur, breken met de waarden van de ouderen en richten zich vooral op persoonlijk succes.

De algehele interesse voor spiritualiteit neemt verder af, mensen nemen steeds grotere risico’s, en de greep van overheid, politie en veiligheidsdiensten op de samenleving wordt verstevigd.

           Bron     xandernieuws.punt.nl/home

NWO 10 geboden in steen gebeiteld

 

1. Zorg dat de mensheid niet groter is dan 500 miljoen, zodat er een voortdurende balans met de natuur is (dit betekent dat er ruim 6 miljard mensen moeten verdwijnen!).Lijk me duidelijk  aan welke kant wij zitten van deze oplossing

2. Hou voortplanting wijs in de hand, verbeter de kwaliteit en verscheidenheid ; voortplantingsrecht alleen voor de sterksten onder ons en foutjes van de natuur worden preventief verwijdert

3. Verenig de mensheid met een levende, nieuwe taal ; 1 volk  1 taal 

4. Beheers passie, geloof, traditie, en al het andere met het nodige verstand; Geloof en verstand zijn twee zaken die  vaak niet samengaan. Passie beheersen is een duidelijk niet menselijke verwachting.

5. Bescherm mensen en landen met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.Een staat waarin de totale controle heerst heeft geen rechtbanken meer nodig want welke rechter is dan nog  onafhankelijk.

 
6. Laat de landen over zichzelf heersen, laat conflicten met andere landen opgelost worden in een wereldrechtbank. De machthebber blijft echter buiten schot zie internationaal gerechtshof Den Haag . Laten we eens kijken hoe de crisis in de Oekraine wordt opgelost.

7. Vermijd zinloze wetjes en nutteloze officials; Deze regel wordt al 300 jaar gewenst

8. Hou persoonlijke rechten en sociale verplichtingen in evenwicht ; Een gemeenschap waarin presteren gaat boven protesteren.

9. Prijs waarheid, schoonheid en liefde aan, zoek harmonie met het ‘oneindige’.:waarheid is de waarheid die ieder moet geloven want er is geen ruimte voor andersdenkenden

10. Wees geen kanker op deze aarde, laat ruimte voor de natuur. Ja ben je overbodig dan verdwijn aub want toegevoegde waarde bezit je niet

2012 Rutte en Pechtold verzekeren op Bilderberg top Nederlandse overgave aan NWO

 

‘Bedreigde diersoorten en overbevolking gaan Global Warming vervangen als drogredenen voor creatie planetaire wereldregering’Rutte en Pechtold zullen er voor zorgen dat ook in ons land de door de Bilderberg gewenste EU/NWO trein op volle vaart zal doordenderen, ongeacht hoeveel dat u als burger zal gaan kosten.

Behalve natuurlijk vaste gast koningin Beatrix nemen dit jaar ook premier Mark Rutte en D66 leider Alexander Pechtold deel aan de Bilderberg conferentie in Chantilly, Virginia (VS) (1). Dat naast de zichzelf verklaarde ‘eurofiel’ Rutte, die ervoor zorgde dat Nederland instemde met het ESM verdrag en ons vetorecht -en daarmee soevereiniteit- opgaf, ook de leider van oppositiepartij D66 werd uitgenodigd is bepaald geen toeval; Pechtold staat er namelijk om bekend dat hij het liefste meteen alle macht aan Brussel wil overdragen. Het is tevens een signaal dat feitelijk al vaststaat dat D66 hoe dan ook aan de volgende regering zal deelnemen, zodat de Nederlandse overgave aan de Nieuwe Wereld Orde definitief wordt veiliggesteld.

Eén blik op de deelnemerslijst van Bilderberg laat zien dat het grootste deel van de gasten afkomstig is uit de machtigste Westerse politieke en financiële elite. Sinds enkele jaren worden ook hoge officials uit Rusland en China uitgenodigd. Daarnaast zijn er zoals gebruikelijk topjournalisten (Financial Times, Wall Street Journal) aanwezig, omdat de reguliere media een cruciale rol spelen bij het manipuleren van de massa en het verspreiden van de propaganda van de NWO machtselite.
Gisteren bespraken we in het eerste artikel over Bilderberg 2012 enkele van de belangrijkste doelstellingen van de elite: het ten koste van alles overeind houden van de euro en onder mom van ‘het milieu’ een begin maken met het opzetten van een autoritaire planetaire wereldregering.

Bedreigde diersoorten vervangen Global Warming

Insiders melden dat het Global Warming concept vermoedelijk zal worden losgelaten, met name omdat talloze onafhankelijke wetenschappers bewezen hebben dat de theorie dat de Aarde opwarmt door menselijke Co2 uitstoot een regelrechte leugen is. Niettemin zullen de plannen om via de Wereldbank wereldwijd Co2 belastingen te gaan heffen verder worden doorgezet, maar nu onder het mom van het redden van bedreigde diersoorten en vanwege de zogenaamde overbevolking op onze planeet. (2)

Co2 belastingen zijn in veel landen -waaronder Nederland- reeds een voldongen feit. In Australië kunnen bedrijven die zelfs maar kritiek leveren op de nieuwe Co2 belasting die op 1 juli van kracht wordt een boete krijgen van $ 1,1 miljoen. Op ons eigen continent werd begin 2012 een Co2 belasting op vluchten binnen Europa ingevoerd. De kosten daarvan zullen onvermijdelijk worden afgewenteld op de consument.

Neo-feodalisme

Het anti-humane VN-programma Agenda-21 staat centraal bij de Bilderberg discussie over hoe ‘het klimaat’ en de internationale milieubeweging -die onder andere vertegenwoordigd is met Global Warming alarmist Alison Redford, tevens premier van de Canadese staat Alberta- zullen worden ingezet om de burgers in het Westen het misleidende concept van ‘duurzame ontwikkeling’ te laten accepteren.

Misleidend, omdat dit niets anders betekent dan de herintroductie van het neo-feodalisme’ (het ‘leenstelsel’), een ondemocratisch en autoritair systeem met één machtige centrale elitaire top waarbij de burgers helemaal niets meer te zeggen hebben. Het grote doel is door middel van torenhoge milieu- en energiebelastingen en -heffingen, alsmede ook miljardensubsidies voor zogenaamde ‘groene’ energiebronnen, de levensstandaard van de burgers in het Westen permanent fors te verlagen. Ook het bevorderen van immigratie uit arme landen is een belangrijk wapen dat hiervoor wordt gebruikt.

Post-industriële samenleving

De ware motivatie achter het streven naar een post-industriële samenleving werd onlangs onthuld op de Planet Under Pressure conferentie in Londen, waar klimaatalarmisten een plan presenteerden om de mensheid te concentreren in zeer dicht bebouwde steden, waardoor de rest van de planeet aan moeder natuur kan worden overgelaten. Zelf in autostaat Californië werd daar onlangs een begin mee gemaakt: onder het mom van het ‘beperken van Co2 uitstoot’ moet het autogebruik gedwongen worden verminderd. Tevens moeten er voortaan tot 30 huizen worden gebouwd op slechts 4000 m2. Zelfs voor Nederlandse begrippen zullen nieuwe woningen hierdoor zeer dicht op elkaar komen te staan.

Socialistische droom: Planned-O-Polis

Deze plannen zijn vergelijkbaar met het nachtmerrieachtige toekomstscenario ‘Planned-O-Polis‘, waar later over meer. Dit is exact waar de Bilderberg NWO elite naar toe wil: een samenleving waarin alle menselijke activiteiten streng worden gecontroleerd en gereguleerd door een kleine machtige elitegroep, wier leden straks de enigen zullen zijn die nog over een auto, vrije voedselkeuze en een ruime woning mogen beschikken. Het is de ultieme vervulling van de grote socialistische droom die Sovjet Unie niet kon waarmaken, maar die nu een herkansing krijgt in de vorm van de Europese Unie en in de toekomst ook de geplande Noord Amerikaanse, Arabische en diverse Aziatische Unies.

          eerder gepubliceerd bij Bron  xandernieuws.punt.nl/home

NWO blijft negatief in het nieuws

 

Onderzoeksjournalist: EU-elite stuur bewust aan op humanitaire catastrofe

Xander 13-04-2014 14:45- in EU, Maatschappij, NWO-Complot

‘Hoge schulden en reddingsfondsen lang van tevoren gepland om controle over landen over te nemen’

Langzaam maar zeker wordt de strop van de elite om de halzen van het gewone volk steeds strakker aangestrokken.

Jürgen Roth, één van de bekendste onafhankelijke Duitse onderzoeksjournalisten, komt in zijn nieuwste boek ‘Der Stille Putsch’ (De Stille Coup) tot de conclusie dat de Europese elite doelbewust een humanitaire catastrofe op ons continent wil veroorzaken, om deze vervolgens aan te grijpen om een politieke unie op te richten. De veel te hoge schulden en daardoor ‘noodzakelijke’ reddingsfondsen zijn juist om dat doel te bereiken al jaren van tevoren gepland. De media werken ondertussen volop mee om de burgers zo onwetend mogelijk te houden – totdat het te laat is.

Volgens Roth hebben de eurocraten al lang geleden een begin gemaakt met het veroorzaken van deze humanitaire ramp. Een insider legde uit dat ‘wij iets besluiten, het dan in de openbaarheid brengen, en enige tijd afwachten. Als er dan geen opstanden ontstaan, omdat de meeste mensen totaal niet begrijpen wat er besloten werd, gaan we verder, stap voor stap, totdat er geen weg terug meer is.’

Hoge schulden en reddingsfondsen lang van tevoren gepland

Daarmee bevestigt de insider zo’n beetje alle ‘complot’theorieën over Brussel. Nog een verhelderende uitspraak: ‘Zou het misschien zo kunnen zijn dat de schulden ondertussen bijna net zo waardevast zijn als goud, omdat de schuldeisers –banken, hedgefondsen en multinationals- daardoor macht over de zuidelijke crisislanden kunnen uitoefenen, en hun hulpbronnen kunnen uitbuiten?’

Het maken van veel te veel schulden door de zuidelijke lidstaten kan daarom wel eens doelbewust zijn gestimuleerd door Brussel, zodat met de latere ‘nodig’ zijnde ‘reddingsfondsen’ tamelijk eenvoudige de controle over deze landen en hun bevolking kon worden overgenomen.

Roth onthult dat de daaruit volgende bezuinigingseisen in werkelijkheid een ‘koude coup’ waren, waarmee de fundamentele mensenrechten werden geschonden. Loonsverlagingen en ingrepen in de sociale zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs reduceren de werknemersrechten en leiden tot massale verarming, en zelfs tot meer doodgeboorten, HIV-infecties en zelfmoorden, zoals onderzoekers van de Britse universiteiten in Cambridge, Oxford en London hebben geconstateerd.

Volk door media misleid met leugens en desinformatie

In het zuiden van Europa zien we dat sociale hervormingen met een paar pennenstreken werden afgeschaft, waardoor een humanitaire catastrofe in gang werd gezet: de verarming en onteigening van de burgers. De politiek correcte en gecontroleerde media helpen met hun leugens en misleidingstactieken mee om dit zo onopvallend mogelijk te laten gebeuren. Het ‘simpele’ volk krijgt bewust desinformatie –over economisch ‘herstel’, e.d.- voorgeschoteld. Deze ‘stille’ staatsgreep heeft als doel de macht van de EU-elite nog veel groter te maken.

Tot deze elite behoren enkel zorgvuldig geselecteerde personen, die allen een masker ophebben en door hun economische langetermijnstrategieën de EU-landen willen destabiliseren en van al hun macht willen beroven. Het zal geen verbazing wekken dat veel van deze ‘politieke terreurbewegingen’, die worden geleid door de superrijken, hun wortels hebben in de VS.

Stemt Nederland op eigen ondergang?

In zijn boek laat Roth ook zien hoe de gewone bevolking zich met succes tegen deze aan de gang zijnde stille staatsgreep kan verzetten. Volgende maand kunt u daar zelf een rol in spelen, door bij de verkiezingen voor het Europese Parlement in ieder geval niet op één van de gevestigde partijen, die dit antidemocratische en in toenemende mate zelfs antihumane systeem hebben helpen opzetten, te stemmen.

Wat dat betreft geven opiniepeilingen –indien deze nog niet worden gemanipuleerd- helaas weinig reden tot optimisme: D66, de enige partij die openlijk streeft naar het einddoel van de elite -een politieke unie en het overdragen van zoveel mogelijk macht aan Brussel-, zou nu de grootste partij van Nederland worden (2). Het toont aan dat Roth niet overdrijft als hij schrijft dat de gecontroleerde massamedia erin zijn geslaagd de meeste mensen dom en onwetend te houden over de werkelijke doelstellingen van de EU-elite in Brussel, Den Haag en andere Europese regeringssteden

xandernieuws.punt.nl/home

moderne geallieerden tegen de NWO

 

Benjamin Franklin “Freedom For Security “

 

“Als je je vrijheid laat beperken voor veiligheid ,dan verdien je beiden niet”

In een periode van 70 jaar heeft een kleine groep gelijkgezinden de fouten van het derde rijk geanalyseerd en daaruit lering getrokken.Een generaties overlappend proces vindt nu plaats, waar in vroegere tijden een botte hakbijl werd gebruikt is het nu de verborgen salamischijf tactiek waarmee een kleine groep super rijken ons schijfje voor schijfje de gezondheid en vrijheid ontneemt maar het ons met dank aan de media verkoopt als het proces naar vrede en welvaart voor ieder op deze aarde.Een omgekeerde leugen is nog steeds een leugen maar wij zijn blind door de geïndoctrineerde invulling van ons moderne leven.Toen de contouren zichtbaar werden van de NWO kwamen grote voorbeelden in opstand en gaven hun leven om ons te waarschuwen voor deze duistere krachten,vijand van democratie en gelijkheid. Twee Kennedy broers ,Martin luther zij waarschuwden dus werden opgeruimd. Toen George Bush vice president was naast Reagan was er na twee maanden al een aanslag met pistool uitgevoerd door  de zoon van een man welk een huisvriend is  van de Bush clan.

Als zulke grote voorbeelden voor ieder van ons ongeacht ras of geloof hun eigen leven en dat van zijn  familie op het spel zetten om ons te waarschuwen wat moeten wij ons dan wel niet schamen als je ziet welke wereld wij nu hebben. Een wereld waarin wij  vast zitten en  het garen van de spin je geduldig omwikkeld want wij allen zitten vast  in het net van totale controle door de NWO. Struggle for freedom and make your message heared because death is coming to town

Een samenleving waarin de vrijheid van journalistiek aan banden wordt gelegd door diverse media magnaten, is  dat de “place to be” of ben je liever zelf kritisch en neem je maat bij elke mening die je hoor voordat je een eigen mening vorm over een bepaalde gedachte.Klassieke  bronnen van opstand zijn verbannen naar digitale cafés en chatrooms waar de overheid  meeluistert en zo opstandige gedachten kan doen  inbinden. Dit is censuur en een mogelijke preventieve hechtenis ten gevolge met het schijn argument dat iedere kritieker  vijand moet zijn. Niet vijand maar tegenstander voor de machthebber over het onderdrukte volk.

Velen zeggen dat er toch geen verandering plaatsvindt want zij die aan de macht zitten blijven aan de macht.Grote groepen burgers zijn van mening dat wat je ook kiest het is allemaal 1 pot nat.De grote meerderheid van ons volk zou het liefst diegene willen stemmen die niet op de lijst staat. Te weinig mensen zijn bewust en zien het gevaar maar zijn nog te divers in mening omdat er geleerd is te kijken naar en te denken aan het verschil en niet de overeenkomst.  Complot terroristen of freedom fighters naargelang je keuze worden vuil gemaakt en openbaar ten schande gezet en vervolgt.Mijn dank, eerbied en respect voor mensen als Bradley Manning  Snowden  Assange en vele andere die de klok deden luiden. Zij zijn vervolgd, verbannen, sociaal gebrandmerkt en of opgesloten voor het openbaar maken van de misdragingen der machtigen. Welk een diplomaat ben je als je de koning van een ander land doet missachten, welk recht op loon heb je nog als je je baan vult met onwaarheden en list en bedrog. Is dit gedrag in ons belang nee dus bestraf zij  die wandaden begaan niet zij die  wandaden doet openbaren. Wat is dit voor groteske vertoning waarin de rechtschapene wordt  vervolgt als zij het een christen ten tijde van het romeinse rijk   

Elke mening staat op zich en elk wil de  verandering, alleen wij delen het op  in linkse rakkers of recht populisten,anarchisten, Eco freaks en republiekeinen, gezamenlijk willen zij een halt toeroepen aan de mondiale overheersing van de Nieuwe wereld Orde.Laat ons leren te kijken naar overeenkomstigheden en vast te stellen dat de burgerrechten bij elke mening naar voren komt als hoogste ideaal.Neem deze grootst gezamenlijke deler en kom tot een internet pact  want wij zijn de moderne geallieerden. Beweging 12 staat voor een vreedzame omvorming naar een vrije maatschappij waarin de Staat de burger dient want wie betaald die bepaald.

P.S  de groeten aan Opstelten en Teeven, de  twee vleesgeworden verschrikkingen  en opperste apparatsjik’s  van de VVD. Gemuteerde zwart uniform dragers  met totaal bewaking en burgerwacht Uberwachung van ons Neederlandsche Volkes. Zij die vochten voor onze vrijheid eisen dat hun nazaten  van Geuzen,verzetslieden, KP leden en rechtschapen burgers in opstand komen  tegen dit instrument van mondiale heerschappij en verban deze tirannen.Opa’s verhalen over de opkomende  weerstand tegen het regime zullen weer de avonden gaan vullen als over dertig jaar de mensen weer vrij kunnen praten over de grote derde wereld oorlog waarbij de hele wereld in vlammen stond maar een globale weerstand van gewone burgers het voor elkaar kreeg  dat de 200 meest invloedrijke super rijken in het  Guantanamo Bay gevangenis werden vastgezet  ontnomen van elk recht. Geen land wilde ze asiel geven want zij waren de warlords van een vuile oorlog tegen de mensheid gedurende bijna 100 jaar. De NWO droomt van een 1000 jarig rijk en zij zullen zonder weerstand dit bereiken mits wij opstaan en bereid zijn alle misdragingen van een regime te doorstaan en met veel eigen bloed  de ommekeer teweeg brengen want miljoenen zullen worden afgeslacht voordat wij het gewone volk  onze wereld onder controle hebben gebracht. De derde wereld oorlog is begonnen alleen de media zal het ons niet zeggen want zij zijn deel van deze vuile oorlog.De wereld zal branden maar de verandering zal komen.

Vreedzame revolutie met de middelen van de machthebber

 

Geen enkele politieke partij wil macht afdragen aan anders denkenden.
Liever je politieke vijand koesteren dan de macht van politieke partijen ondermijnen. Nee laat regering en oppositie maar bestaan uit alleen partij leden  zonder een burger meerderheid die  gezag wil hebben over politieke besluiten. Politieke besluiten voorleggen aan een burgerraad welk deze gaat  toetsen en verder reiken naar de uitvoerende macht, of terug sturen voor aanpassingen of vernietigen klinkt naar een 21ste eeuw  regeervorm waarin geen plaats meer is voor relikwieën uit vervlogen tijden. Namen als  raad van state, eerste kamer, tweede kamer, staten generaal en commissaris van de koning zijn namen van een Holland uit de 17de eeuw. Waar staat geschreven dat democratie alleen gevoerd kan worden door partijleden welk een absolute minderheid is van de totale bevolking. Wanneer een kiezers meerderheid besluitvorming wil controleren waar halen zij dan hun recht als er geen vertrouwen is in de politiek welk een eigen agenda heeft namelijk de macht verdedigen die zij bezitten goedschiks of kwaadschiks. Waarom hebben alleen politieke partijen het recht op zogenaamde democratie en moeten wij  genoegen nemen met voorkeurs kandidaten van een  minderheid Deze politieke minderheid heeft aan leden minder dan de 5% kiesdrempel welk de politiek zich zelf oplegt bij verkiezingen. Wat zegt dat over hun positie,is dit de gedachte achter democratie? Er is geen links en rechts dat is allemaal humbug zei Reagan  in 1965, verder zei hij, “een besluit zorgt  dat iets beter wordt of slechter gaat, het gaat omhoog of omlaag maar niet links of rechts, ieder mens blijft centraal en het belang van een minderheid moet meetellen maar mag nooit de leidende gedachte zijn van een land”. 1 op de 22 stemgerechtigden is lid van een partij, Denk aan een  klassen vertegenwoordiger, nog geen 300.000 leden bij een totaal van 12.6 miljoen stem gerechtigden. Zij bepalen wie wij kiezen en waar Nederland heen gaat. 1 op de 22 van de kiezers is leidende in ons land. Huidige politiek is geen democratie en het tolereren ervan leidt tot onderwerping en onderdrukking. De grootste partij heeft 65.000 leden en ik  ben van mening dat wanneer 66.000 burgers inzien dat wij wel degelijk met weinig middelen op vreedzame manier een verandering teweeg kunnen brengen dat dat een opwaartse spiraal zal veroorzaken naar meer gelijkheid onderling en een politiek die berust op de mening van de echte  meerderheid en met oog voor de belangen van een minderheid maar steeds omhoog gericht en gezamenlijk. Kom op voor een  Nederland waarin wij willen leven nooit meer tolereren waarin we moeten leven Teruggave van de macht aan het volk  op vreedzame wijze bestaat alleen je moet erin geloven voordat je het kan zien net als christenen geloven in een Hemel. Geloof verzet bergen en dat staat de politiek te wachten. Fuck Agenda 21,VN en NWO wij willen weer vrije uitloop

Nederland en de NWO in Afrika

 

Rutte over Nederlandse bijdrage VN-missie Mali –youtube

 

Beluister de video en hoor de leugens waarmee de Nederlandse regering zich rechtvaardigt voor de inzet van militairen in Mali.

De pers wordt verteld dat er inlichtingen personeel gestuurd wordt wij noemen dat gewoon een  top elite commando eenheid van 368 man.

10 politie agenten zijn leden van de marechaussee en de burger specialisten leden van de contra spionage dus kortom een operatie van hoogst belang.

De argumenten voor de inzet  zijn de bewaking van de Europese zuid grens, ontheemden , armoede, ,crisis  onveiligheid  en mensenrecht schendingen.

Dat Mali grenst aan Europa is een geografische onwaar dus een leugen. Ontheemden en de andere argumenten bestaan al meer dan veertig jaar in Mali dus waarom nu eerst waarom  niet in 2012 toen een door de USA  getrainde Malinese officier een coup pleegde en de instabiliteit ernstig toenam en er een burger oorlog ontstond?Welke belangen spelen hier een spelletje over de rug van civilisten en met welke rechtvaardiging mag een minister president  liegen tegen zijn bevolking? Als de waarheid is het beheren van Malinees grondgebied voor een toekomstige her kolonisatie dan zeg dat gewoon.

De schijnbaar nobele argumenten zijn een farce als je overziet welke machten bezit willen nemen van Mali om hun grondstoffen en strategische ligging.Mali een land wat na veertig jaar plotseling de aandacht krijg van de nobele VN en dat alleen om een paar verdwaalde door het westen bewapende el-qaida aanhangers. Je zou het geloven als je blind voor de waarheid zou zijn.

Mali is een verdere poging Afrika te demoniseren als een broei plaats van terreur waartegen de Wereld gezamenlijk moet optreden.

Afrika heeft niet de organisatie en slagkracht om gezamenlijk op te treden als 1 macht.  Europa en Amerika enerzijds  anderzijds  China moet Afrika zich weren tegen de veroveringsdrang van China wat net als Europa en Amerika op zoek is naar lebensraum om zijn bevolking te voorzien in haar behoeftes.De wereld stort zich op de zwakste en wij keuren het goed.Laat ons het goed gaan en laat de rest van de wereld zich aan ons onderwerpen want alleen zij die rijk en welvarend is verdien het ook zo te mogen leven. Blijft de vraag waar houdt het op ? Welke financiële standaard is er voor de weinigen die mogen overleven. 1 procent van de wereld bevolking  heeft 40 % van alle rijkdom tendens stijgend  dus hoeveel van de 99% zullen ook als slachtoffer ten onder gaan aan een nieuwe blik op wereld populatie en het bereiken van deze norm .De VN  heeft met Agenda 21 een verdere stap gezet en de NWO komt uit haar schaduw en ontdoet zich van haar humane kleed waarmee zij de afgelopen 70 jaar de wereld heeft verleidt. De naakte waarheid is dat wij een Mondiaal bestuurd systeem gaan worden staat waarin grote delen van de wereld ontdaan zullen worden van aanwezige human population to develop the genmanipulated environment. Bevolkingsminimalisatie zal net als ozonlaag en klimaat conferentie het woord zijn dat ons zal worden bijgebracht als de redding van onze aarde en haar schaapjes.Een dreigende overbevolkte Aarde als thema te gebruiken bij een productie hoeveelheid van 20 miljard maaltijden per dag is een ridicule leugen maar zal toch het argument zijn om naar de gewenste 500 miljoen wereldburgers te komen goedschiks zij het kwaadschiks.Chemische sterilisatie gebeurd nu al wereld wijd door mondiale ondernemingen die producten op de markt brengen voor menselijke consumptie en welk naast  onvruchtbaarheid, kanker verwekken,  en bio hazardous zijn en dat met goedkeuring van alle voedsel en waren autoriteiten dus afgezegend van bovenaf. Tussen 2014 en 2034 zal er onder de wereld bevolking een massacre plaatsvinden welk zijn weerga in de bekende geschiedenis niet zal vinden als je de zondvloed buiten beschouwing laat.De aanschouwing van de wereld elite als een bv een  Bilderberg groep bestaat uit enkele machtigen en weinig  onderworpenen aan zij die de vrijheid behouden want de wereld is dan compleet gegijzeld en mag wachten op wat, Op wie,? Waarom hebben wij niet ingegrepen en hebben wij het laten begaan.Onze welvaart is een met etter gevulde  roodgloeiende puist  waarvan de skin op barsten staat maar waar de man met het mes het nog niet nodig acht want hij is nog niet uitgespeeld  Het lot treft allen hoe hard dat bepaal je zelf dus handel voor je vrijheid.

Nederland moet hervormen

 

De samenleving verandert en daardoor ook andere regels maar onze politiek, zij past zich niet aan de veranderingen in de samenleving. Raad van state,eerste kamer,tweede kamer,koningshuis, allemaal relieken van een allang niet meer bestaand Nederland Waarom blijft haar structuur overeind als een bouwwerk uit ons koloniaal verleden?  Misschien omdat politieke partijen geen macht terug willen geven aan het volk. Ook onze eerste kamer is geen garantie voor een objectieve besluitvorming omdat ook daar de partijdoctrine regeer.Ik pleit voor een 21ste eeuw regeervorm met snelle besluitvorming en controle door wisselende afgevaardigden van het volk ipv politiek partijen en een gezamenlijk streven naar vooruitgang zoals in een modern bedrijf. Hoezo oppositie voeren van ons belasting geld, ga in overleg en kom met een twee derde meerderheid besluit, dat is regeren.