Fyra stopgezet

Als je als tweede kamer een onderzoek instel mag je er vanuit gaan dat met de bevindingen  aan de slag wordt gegaan om tot verbetering te komen zoals elk normaal bedrijf dat zou doen. Nee de tweede kamer dus niet. Zij zijn bedacht op een politiek voordeeltje  uit de bevingen te slaan meer niet.Dus kan het voorkomen dat de tweede kamer nu met een tweede onderzoek komt om tot dezelfde bevindingen te komen als eerder bij de HSL. De kamer is wegens nalatig leiderschap verantwoordelijk voor een schade van meer dan 5 miljard euro veroorzaakt door wanbeleid en falend vermogen tot inzicht.En dan je volk geld afknijpen je moet toch maar het brutale lef hebben dat te eisen. Zijn wij eigenlijk wel tevreden met een tweede kamer.Wie controleert de staat als de staat alles controleert. Het wordt tijd een mening te vormen of onze bestuursstructuren nog wel van deze tijd zijn of dat de macht van politiek aan banden moet worden gelegd door “het hof van constitutie”  welk toezichthouder is op de koers van het land en wordt voorgedragen door ons het volk en geen voorgekauwde kandidaten van diverse politiek  kleur.

Advertenties

Europa laat wapen leveranties toe aan het Syrische verzet

Welke redenen Europa ook voorlegt,dit besluit maakt de weg vrij voor  wapenhandelaars om profijt te mogen slaan uit vernietiging en massa moord..Als leveren van wapens vrede moet brengen is het misschien een idee dat we elke partij voorzien van een in het westen overbodig geworden atoombom zodat beide partijen een staus qou bereiken en de vredes besprekingen kunnen beginnen.Elke andere wapenlevering is onzinnig en lijdt tot massaal bloedvergieten.Na het vredes akkoord halen we onze bommen terug en slaan we ze op voor een volgend conflict zodat deze bommen echt peace keepers mogen worden genoemd.

Kafka in Nederland

 

Een gemanipuleerde aangifte en een afhankelijke rechter leiden tot de kop Kafka in Duitsland in de Wegener media bladen .

Franz Kafka

Franz Kafka in 1906

Franz Kafka in 1906

Algemene informatie

 

 

Franz Kafka [ˈfranʦ ˈkafka]? (Praag, 3 juli 1883Kierling, 3 juni 1924) was een Duitstalige schrijver die wordt gezien als een van de belangrijkste auteurs van de twintigste eeuw. Zijn werk kreeg vooral na zijn dood een grote invloed op de westerse literatuur.

Kafka is vooral bekend als schrijver van de romans Het Proces en Het Slot alsmede de novelle De Gedaanteverwisseling. Zijn werk omvat echter veel meer, en lijkt zich te kenmerken door een nachtmerrieachtige, onheilspellende sfeer (als kafkaësk bekend geworden) waarin de bureaucratie en de onpersoonlijke maatschappij steeds meer greep krijgen op het individu. Hendrik Marsman[1] omschreef deze sfeer als een ‘uiterst geheimzinnige zakelijkheid’. Kafka’s oeuvre wordt wel gezien als symbool voor de ontwortelde mens in de moderne tijd[2]. Sommigen zijn echter van mening dat het werk van Kafka juist een poging is, in een ogenschijnlijke strijd met ‘hogere machten’, het initiatief terug te geven aan de individuele mens, die uiteindelijk zelf zijn keuzes maakt en daarvoor verantwoordelijk is[3].

 

De  Wegener media deed berichten over het proces en veroordeling tot tbs opname met dwang medicatie van Werner L.wegens het gooien van een waxinelichthouder tegen een gepantserd voertuig omringd door lijfwachten ( geen lakeien dus ).

 

De Wegener Media berichte van de commotie en gevolgen rond de dam schreeuwer ,maar geen kritiek op de organisatie terwijl  die faalde  door goedkopere afzethekken te plaatsen i.p.v dranghekken.

 

Ook in deze veroordelingen is er sprake van gemanipuleerde aangifte door het OM en een afhankelijke rechtspraak.

Vormen van klassenjustitie

Klassenjustitie in het strafrecht betekent dat minder draagkrachtigen voor hetzelfde of een soortgelijk vergrijp zwaarder gestraft worden dan welgestelden, bijvoorbeeld als timmerlieden vaak tot gevangenisstraf worden veroordeeld wegens verduistering van een schroevendraaier, terwijl er nooit een hoogleraar wordt veroordeeld wegens verduistering van een ballpoint.

Klassenjustitie in het burgerlijk recht betekent dat bij conflicten tussen werkgevers en werknemers of tussen verhuurders en huurders de beslissing meestal in het voordeel van de meest vermogende partij uitvalt

Het werd indertijd als ongelijke oordeel ervaren dat de daders van de Baarnse moordzaak tijdens hun straf anders werden behandeld dan andere delinquenten. Zo mochten ze tijdens het uitzitten van hun straf met vakantie en werden zeilend op het water gezien. Dat inspireerde Gerard Cox in het liedje: Een broekje in de branding tot een verwijzing in de tekst: Dobbert het aan tegen een miljonair of bollebof of tegen een welgestelde delinquent met zeilverlof.

Mogelijke oorzaken van klassenjustitie

  • Leden van de wetgevende en rechterlijke macht zouden meer begrip hebben voor mensen van hun eigen klasse, de hoog opgeleide welgestelde burgers.
  • Mensen met een hoger inkomen en betere opleiding kunnen zichzelf beter verdedigen en hebben betere toegang tot de advocatuur.
  • Rechters houden rekening met de toekomst van de dader. Een student zal bijvoorbeeld eerder een uitbrander krijgen van de officier van justitie en vervolgens vrijgesproken worden, dan laag opgeleide jongere. Rechters houden dus rekening met resocialisatie.

Maatregelen tegen klassenjustitie

  • Een wetgevende macht die als gevolg van algemeen kiesrecht het hele volk vertegenwoordigt zodat bij juiste toepassing van de wetten geen klassenjustitie kan optreden.
  • De vorming van organisaties van minder draagkrachtigen, zoals vakverenigingen, die de belangen van hun leden juridisch kunnen verdedigen.
  • Juridische steun aan mindervermogenden door pro-Deoadvocaten en rechtswinkels.
  • Juryrechtspraak, waarbij burgers uit alle klassen meewerken aan de rechtspraak.
  • Aandacht voor de gevaren van klassenjustitie in de juridische opleiding.

Bronnen

Wicki leaks en big brother-nightwatch.org.

 Hoezo noemt de Wegener Media dat geen Kafka?

Alle vrijheid onder controle ?

De burger moet zich weren tegen digitale uberwachung. Waarom Spychips in kleding en artikelen , striektelefonen die data doorsluizen, meelezen E-mailing ( briefgeheim? ),digitale lek als een mandje dossiers en je bezoekjes aan tante truus? Vraag je af ,met welk doel zit de staat  in jouw woonkamer  en leest,luistert en ziet alleswaar jij je in je eigen vier wanden mee bezig houdt. Mensen die niet toegeven aan deze waanzin,wie geen data verstrekt die heeft wat te verbergen zo is toch het motto tegenwoordig .Tot welke moloch deze uberwachung gaat leiden weten onze oosterburen. Als Gestapo en later de Stasi de mogelijkheden van vandaag zouden hebben gehad zonder toezicht op hun handelen en verantwoording voor hun daden zou vrijheid nog  bestaan?.We zijn  het digitale tijdperk ingegaan maar waar de tijd te kort is en aanpassingen te laat zullen ruines van civilisaties achterblijven. Binnen Europa zijn afgelopen 10 jaar 530 mensen gedood door terreurdaden en meer dan duizend door staatsgeweld. Is de staat die ons beschermt tegen terreur wel de staat waarvoor ie staat? Wie controleert de staat als de staat alles controleert? Wie heeft ondertekend dat alle 330 miljoen burgers hun privacy moeten opgeven?  zit er meer achter?

Manifest 216

Zeeland mijn vruchtbare bodem. Zeeland mijn lot en bestaan. Zeeland gaat nooit ten onder en met mijn  bloed blijft zij bestaan. Het koninkrijk der Nederlanden zal vervallen in twist. Geloven zullen elkaar haten en eerwraak  zal bloed doen vloeien . Het tij te doen keren zal dit manifest zich verspreiden en geloof doen ontstaan. Zij die dit lezen zijn aandachtig in hun bestaan. Het woord moet eruit. Onze wil zal geschieden onze wegen zijn hard te gaan maar ons doel spreekt , Wij laten dit niet langer over ons gaan. De Hollanders, zij beroven ons van bestuur en handhaving, zij verslepen onze beambten die dienden ons bestaan.Zij benoemen vreemden tot  commissaris en onderwijzers worden verjaagd.De zorg aan naasten en behoeftigen gaat verloren in de crisis waan.De grootstedelijke waanzin heerst en wij Zeeuwen wij trotse Zeeuwen wij slikken dit bekrompen bestaan. Burgers van Zeeland maak onze Koning duidelijk dat de dijken op breken staan  en de stormvloed zal komen als er niks wordt gedaan. Verwerp samen de juk van De Hollander en kom tot vreedzaam protest.Witte Kant zal het zijn die heerst in de zon en de massa zal juichen. Laat ons allen onze Koning  blijken dat er onvrede heerst onder zijn  Zeeuwse volk. Kom op voor  behoorlijk bestuur,zorg voor ieder alsmede onderwijs en handhaving is dat teveel gevraagd.

De Vrije Zeeuw

FRYA stopgezet/Falend beleid tweede kamer ?

Als je als tweede kamer een onderzoek instel mag je er vanuit gaan dat met de bevindingen  aan de slag wordt gegaan om tot verbetering te komen zoals elk normaal bedrijf dat zou doen. Nee de tweede kamer dus niet. Zij zijn alleen bedacht op een politiek voordeeltje uit de bevingen te slaan meer niet.Dus moet de tweede kamer nu met een tweede onderzoek komen om tot dezelfde bevindingen te komen als eerder bij de HSL. De kamer is wegens nalatig leiderschap verantwoordelijk voor een schade van meer dan 5 miljard euro veroorzaakt door wanbeleid en falend vermogen tot inzicht.En dan je volk geld afknijpen je moet toch maar het brutale lef hebben dat te eisen. Zijn wij eigenlijk wel tevreden met een tweede kamer?.Wie controleert de staat als de staat alles controleert?. Het wordt tijd een mening te vormen of onze bestuursstructuren nog wel van deze tijd zijn of dat de macht van politiek aan banden moet worden gelegd door “het hof van constitutie” . Zij is  toezichthouder  op de koers van het land en wordt voorgedragen door ons het volk en geen voorgekauwde kandidaten van diverse politiek  kleur.

Is onze monarchie trouw aan haar volk

bron wickipedia

Totalitarisme

Het is een systeem waarbij de staat  volledige controle heeft op het dagelijks leven van mensen, zowel in politiek, als in sociaal en economisch opzicht.

 

Op het  internet zijn vele vraagstukken terug te vinden of wij reeds een totalitaire democratie zijn.

 

Bilderbergconferentie

De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit de Westerse wereld, voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld.

 

De conferentie van 2010 werd in Sitges, Spanje gehouden van 3 juni tot en met 6 juni 2010.

Nederlandse deelnemers

Koningin Beatrix der Nederlanden, Bestuurs lid Shell

Jan Hommen, Bestuursvoorzitter van ING Groep, Nederland  mede eigenaar van de media groep Trouw  Volkskrant en het NRC

Victor Halberstadt, hoogleraar Economie, Universiteit van Leiden, voormalig honorair algemeen secretaris van de Bilderbergconferentie( Op de universiteit leiden is het hoofd kwartier van de Bilderbergroep en de functie algemeen secretaris duidt aan dat  hij een leidinggevende functie had)

Alexander Rinnooy Kan, Kroonlid en voorzitter van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad, Nederland[3]

Nout Wellink, De Nederlandsche Bank, NederlandL

Conclusie
Als je de doelstellingen van een totalitaire macht legt naast de invloed welk de Bilderberg groep heeft en de doelstellingen zij nastreven kan  je vaststellen dat beide streven naar  absolute macht over de massa.Wanneer je dat gegeven beschouwd met de wetenschap dat onze  koning prominent lid is van deze groep dan blijft mij de vraag ; Hoe mijn koning hoe gaat u uw volk dienen als u persoonlijk vast zit in uw verplichtingen naar het kapitaal.

Nationale demonstratie 01-06-2013

Ik besteed een vrije zaterdag om mijn stem te geven aan de organisaties die opkomen voor een betere wereld . 40 euro voor treintje retour en 6 euro voor de tram en dan gaat het gebeuren de demo waarop ik me verheugde want wilde mensen zien horen en debatten houden met de deelnemers en dan krijg ik een  demonstratie  met stroomuitval ,een moeilijk pratende spreker, lied zonder tekst maar wel muziek  betogers die hun eigen muziek meen hebben en een prachtrede van een 14 jarig meisje dat verloren ging in onderlinge verhalen zijdens de toehoorders.Hoorde mensen praten over een straat afsluiten en dat je dan 10.000 betogers kan laten komen. Verleg a.u.b. deze focus want een constante 1000 betogers is een mooi doel en daaruit verder bouwen aan een mooie toekomst maar zie in het huidige protest geen structuur en die zal er moeten komen wil je een tegenstander op de knieën krijgen die alle machtsstructuren onder controle heeft De mensen welk spraken hadden elk een eigen boodschap en de mensen die het organiseren zijn enthousiast en gemotiveerd.De klacht van de dame met rode jas dat zij na tien jaar inzet geen mensen kan overtuigen ligt niet aan haar overtuiging maar aan het platform welk jullie gebruiken en hoe.

Om publiek en media te bereiken is het nodig een duidelijk omschreven doel te hebben in elk openbaar optreden( neem Wilders strategie als voorbeeld) en bepalen welke  leeftijdsgroep moet worden bereikt. Waarom geen muziek evenement opzetten met muziekkanten  die protesteren in hun teksten tegen het systeem en maak dit tot het hoofd evenement.Tussen en tijdens  de optredens kunnen video boodschappen ons doel aangeven en aan rand van de podia kunnen info standen voor de groepen welk dit organiseren.

Neem het a.u.b. op als opbouwende kritiek want de energie en inzet van velen dient te worden gestructureerd zodat we 1 stem worden en een volwaardig alternatief zijn voor wat de burger moet kiezen want dat wij  een politieke groepering moet worden of een stichting als Wakker mens om de machtsstructuren te buigen lijk me duidelijk als je geen media of financiële macht hebt.

PS  Zou Anonymous willen vragen of zij hun openlijke optredens beter willen verzorgen want zoals dit eruit zag met vlaggen die op de grond liggen en de kleding dat ziet er niet verzorgd uit. Voor 10 euro een masker opzetten en 4 keer protest roepen maakt je nog geen Anonymous lid nee daar moet je voor werken mooie zwarte pakken voor hebben dat werkt media gerecht en geeft impact op foto’s en pers berichten,  Afgetrapte  burger kloffie een joint in de hand en eigen dubstep muziek erbij tijdens toespraken maken geen indruk op de mensen welk wij willen bereiken namelijk de 99%.

Kortom het lijk me leuk wat voor jullie te doen dus mochten mijn gedachten niet al te zeer afwijken  hoor ik het graag